Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Informácia o projekte Materská škôlka v obci Mirkovce

Informácia o projekte Materská škôlka v obci Mirkovce

Výška NFP: 704 711,00 EUR  

Výška NFP: 704 711,00 EUR  

Začiatok realizácie projektu: 11/2015 www.mvsr.sk, www.esf.gov.sk

Ukončenie realizácie projektu: 03/2022   

informačný plagát

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre deti v obci Mirkove a blízkom okolí na adekvátnu predškolskú prípravu a s tým spojené možnosti zvládnutia nasledujúceho stupňa vzdelania – povinného základného vzdelania. Ukončenie základného vzdelania je predpoklad ďalšieho štúdia, prípadne vyučenia a následne zamestnania sa. Týmito aktivitami sa zlepšia možnosti a predpoklady sociálneho a spoločenského začlenenia a vyrovnávania rozdielov v životnej úrovni medzi príslušníkmi MRK a príslušníkmi majority. Špecifickým cieľom projektu je vytvorenie zlepšenie technickej vybavenosti obce a jej školskej infraštruktúry.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Dátum vloženia: 11. 1. 2022 18:12
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 1. 2022 18:13
Autor:

Obec

Referendum 2023

referendum

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.