Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Informácia o projekte Materská škôlka v obci Mirkovce

Výška NFP: 704 711,00 EUR  

Výška NFP: 704 711,00 EUR  

Začiatok realizácie projektu: 11/2015 www.mvsr.sk, www.esf.gov.sk

Ukončenie realizácie projektu: 03/2022   

informačný plagát

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre deti v obci Mirkove a blízkom okolí na adekvátnu predškolskú prípravu a s tým spojené možnosti zvládnutia nasledujúceho stupňa vzdelania – povinného základného vzdelania. Ukončenie základného vzdelania je predpoklad ďalšieho štúdia, prípadne vyučenia a následne zamestnania sa. Týmito aktivitami sa zlepšia možnosti a predpoklady sociálneho a spoločenského začlenenia a vyrovnávania rozdielov v životnej úrovni medzi príslušníkmi MRK a príslušníkmi majority. Špecifickým cieľom projektu je vytvorenie zlepšenie technickej vybavenosti obce a jej školskej infraštruktúry.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Dátum vloženia: 11. 1. 2022 18:12
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 9. 2023 14:05
Autor:

Obec

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Terénna sociálna práca v obci

TSP

 

Projekt Miestna občianska a preventívna služba

MOaPS

Enviromentálny fond - dotácia

Projekt


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.