Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Národný projekt Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca

Terénna sociálna práca v obci s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

viď plagát 

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”) realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR,  zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.

Projekt svojimi aktivitami prispieva  k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

Národný projekt jednotne, odborne a koordinačne riadi zapájanie tretích subjektov, výkon a poskytovanie terénnej sociálnej práce a komunitnej práce v podporených subjektoch. Prispieva tým k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia, pomáha zmierniť nerovnosti v oblasti prístupu ku vzdelávaniu, bývaniu, riešeniu zadlženosti, získaniu zamestnania a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií klienta, aj celej komunity.

Cieľovú skupinu tvoria osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane ľudí bez domova; príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a klienti komunitných centier. 

Projekt je realizovaný na celom území SR, pokrýva menej rozvinuté regióny (MRR) i viac rozvinuté regióny (VRR). 

Plánovaný termín začiatku realizácie aktivít: 08/2023

Plánovaný termín ukončenia realizácie aktivít: 01/2029

 

Oznam

Implementačná agentúra MPSVR SR bola ku dňu 31.12.2023 zrušená rozhodnutím ministra práce.

Všetky jej práva a povinnosti dňom 1. januára 2024 v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách prešli na jej zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky.

Prílohy

plagát TSP.pdf

plagát TSP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,32 kB

plagát TSP.pdf

plagát TSP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,32 kB

plagát TSP.pdf

plagát TSP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,32 kB

plagát TSP.pdf

plagát TSP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,32 kB
Dátum vloženia: 8. 8. 2023 18:15
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 5. 2024 11:08
Autor:

Obec

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Terénna sociálna práca v obci

TSP

 

Projekt Miestna občianska a preventívna služba

MOaPS

Enviromentálny fond - dotácia

Projekt


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.