Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Vnútorné normy obce

Organizačný poriadok obecného úradu

Organizačný poriadok obecného úradu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,45 kB

Štatút obce Mirkovce

Štatút obce Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,68 kB

Zásady na ochranu majetku obce

Zásady na ochranu majetku obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,07 kB

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Zásady odmeňovania poslancov OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,49 kB

Zásady hospodárenia s peňažným fondom obce

Zásady hospodárenia s peňažným fondom obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB

Zásady finančnej kontroly v obci Mirkovce

Zásady finančnej kontroly v obci Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,04 kB

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 390,8 kB

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,69 kB

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,56 kB

Zásady obehu účtovných dokladoch v podmienkach obce

Zásady obehu účtovných dokladoch v podmienkach obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,05 kB

Zásady obce Mirkovce pri vybavovaní žiadostí a podnetov

Zásady obce Mirkovce pri vybavovaní žiadostí a podnetov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,62 kB

Rokovací poriadok komisie OZ

Rokovací poriadok komisie OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,89 kB

Rokovací poriadok obecnej rady

Rokovací poriadok obecnej rady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,24 kB

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,78 kB

Organizačný poriadok obecného úradu 2

Organizačný poriadok obecného úradu 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,45 kB

Pracovný poriadok obce

Pracovný poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,65 kB

Poriadok odmeňovania

Poriadok odmeňovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,23 kB

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,19 kB

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a učtovaní majetku

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a učtovaní majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,96 kB

Vnútorný predpis pre vedenia pokladnice

Vnútorný predpis pre vedenia pokladnice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 952,77 kB

Smernica o verejnom obstarávaní

Smernica o verejnom obstarávaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,56 kB

Smernica o likvidačnom konaní

Smernica o likvidačnom konaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,95 kB

Smernica o cestovných náhradách

Smernica o cestovných náhradách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,53 kB

Smernica obce v oblasti nakladania s reprezentačným fondom

Smernica obce v oblasti nakladania s reprezentačným fondom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,8 kB

Smernica o spisovom poriadku obce

Smernica o spisovom poriadku obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,27 kB

Smernica o opatreniach súvisacich s oznamovaním protispol. činnosti

Smernica o opatreniach súvisacich s oznamovaním protispol. činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,87 kB

Pokyn o zákaze fajčenia

Pokyn o zákaze fajčenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,85 kB

Podpisový poriadok obce

Podpisový poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,72 kB

Poriadok vybavovania petícií

Poriadok vybavovania petícií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,8 kB

Pokyn pri spracovaní osobných údajov

Pokyn pri spracovaní osobných údajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,55 kB

Pokyn starostu k zverejňovaniu informácií

Pokyn starostu k zverejňovaniu informácií.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52 kB

Pokyn pre vstup do obecného úradu

Pokyn pre vstup do obecného úradu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB

Obec

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

                Výročná správa 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.