Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Vnútorné normy obce

Organizačný poriadok obecného úradu

Organizačný poriadok obecného úradu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,45 kB

Štatút obce Mirkovce

Štatút obce Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,68 kB

Zásady na ochranu majetku obce

Zásady na ochranu majetku obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,07 kB

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Zásady odmeňovania poslancov OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,49 kB

Zásady hospodárenia s peňažným fondom obce

Zásady hospodárenia s peňažným fondom obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB

Zásady finančnej kontroly v obci Mirkovce

Zásady finančnej kontroly v obci Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,04 kB

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 390,8 kB

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,69 kB

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,56 kB

Zásady obehu účtovných dokladoch v podmienkach obce

Zásady obehu účtovných dokladoch v podmienkach obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,05 kB

Zásady obce Mirkovce pri vybavovaní žiadostí a podnetov

Zásady obce Mirkovce pri vybavovaní žiadostí a podnetov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,62 kB

Rokovací poriadok komisie OZ

Rokovací poriadok komisie OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,89 kB

Rokovací poriadok obecnej rady

Rokovací poriadok obecnej rady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,24 kB

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,78 kB

Organizačný poriadok obecného úradu 2

Organizačný poriadok obecného úradu 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,45 kB

Pracovný poriadok obce

Pracovný poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,65 kB

Poriadok odmeňovania

Poriadok odmeňovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,23 kB

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,19 kB

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a učtovaní majetku

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a učtovaní majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,96 kB

Vnútorný predpis pre vedenia pokladnice

Vnútorný predpis pre vedenia pokladnice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 952,77 kB

Smernica o verejnom obstarávaní

Smernica o verejnom obstarávaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,56 kB

Smernica o likvidačnom konaní

Smernica o likvidačnom konaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,95 kB

Smernica o cestovných náhradách

Smernica o cestovných náhradách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,53 kB

Smernica obce v oblasti nakladania s reprezentačným fondom

Smernica obce v oblasti nakladania s reprezentačným fondom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,8 kB

Smernica o spisovom poriadku obce

Smernica o spisovom poriadku obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,27 kB

Smernica o opatreniach súvisacich s oznamovaním protispol. činnosti

Smernica o opatreniach súvisacich s oznamovaním protispol. činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,87 kB

Pokyn o zákaze fajčenia

Pokyn o zákaze fajčenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,85 kB

Podpisový poriadok obce

Podpisový poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,72 kB

Poriadok vybavovania petícií

Poriadok vybavovania petícií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,8 kB

Pokyn pri spracovaní osobných údajov

Pokyn pri spracovaní osobných údajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,55 kB

Pokyn starostu k zverejňovaniu informácií

Pokyn starostu k zverejňovaniu informácií.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52 kB

Pokyn pre vstup do obecného úradu

Pokyn pre vstup do obecného úradu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB

Obec

Referendum 2023

referendum

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.