Navigácia

Obsah

Obecný úrad

 

Starosta obce: Mgr. Marián Engel (SKS)
   
  Ľubomír Pancurák (SKS)
  Andrea Engeľová (SKS)
  Cyril Cmár (SMER-SD)
  František Engeľ (SKS)
  František Balog (SMER-SD)
  Milan Lazor (SMER-SD)
  Ján Sýkora (SMER-SD)
   
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov: František Engeľ - predseda
  Milan Lazor
  Ľubomír Pancurák
Komisia na ochranu verejného poriadku a ekológie: Ján Sýkora - predseda
  Ľubomír Pancurák
  Milan Lazor
Komisia finančná a komisia správy obecného majetku: Andrea Engeľová - predseda
  Ján Sýkora
  Cyril Cmár
Komisia školská, kultúry a sociálna:  Cyril Cmár - predseda
  František Balog
  František Engeľ
   
Kontrolór obce: doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.