Navigácia

Obsah

Samospráva

Obecný úrad

 

Starosta obce: Ľubomír Bilišňanský - (SaS)
   
  Peter Feňák (SaS)
  František Balog (SaS)
  Maroš Balog (Sieť)
  Miroslav Bálint (SMER)
  Cyril Cmar (SaS)
  Ľubomír Pancurák (Sieť)
  Ján Sýkora (SaS)
   
Komisia na ochranu verejného poriadku a ŽP: Cyril Cmar
  Ľubomír Pancurák
   
Komisia školstva a kultúry: Peter Feňák
  Ľubomír Pancurák
   
Komisia výstavby a regionálneho rozvoja: Miroslav Bálint
  František Balog
   
Obecná rada: Peter Feňák
  Miroslav Bálint
  František Balog
   
Kontrolór obce: Ing. Ľuboslav Straka, PhD.