Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Správy kontrolóra obce

Správy za rok 2020

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2020

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 941,9 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,02 kB

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až august 2020

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až august 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 953,17 kB

9. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021

9. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,89 kB

10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2020

10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 949,15 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,76 kB

Správy za rok 2019

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,87 kB

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2018

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,34 kB

3. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2018

3. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,14 kB

4. Správa z kontroly - Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2018

4. Správa z kontroly - Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,85 kB

5. Správa z kontroly - Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2018

5. Správa z kontroly - Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 561,77 kB

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,25 kB

7. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2019

7. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,45 kB

8. Správa z kontroly plnenia výdavkov na rekonštrukciu budovy OcÚ Mirkovce v rokoch 2015 až 2018

8. Správa z kontroly plnenia výdavkov na rekonštrukciu budovy OcÚ Mirkovce v rokoch 2015 až 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,46 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,17 kB

9. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2019

9. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,21 kB

10. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020

10. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,76 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,23 kB

Správy za rok 2018

Správa z kontroly inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2017

Správa z kontroly inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,48 kB

Správa z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2017

Správa z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,46 kB
Zobrazeno 21-40 z 74

Samospráva

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výročná správa

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Chodník a cesta k rómskej osade

Chodník projekt

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.