Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Správy kontrolóra obce

Správy za rok 2021

11. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2021

11. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,6 kB

12. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022

12. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,89 kB

13. Schválený plán kontrolnej činnosti na I polrok r. 2022

13. Schválený plán kontrolnej činnosti na I polrok r. 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,09 kB

Správy za rok 2020

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,52 kB

2. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2019

2. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,32 kB

3. Správa Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2019

3. Správa Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 469,27 kB

4. Správa Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2019

4. Správa Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,9 kB

5. Správa Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2019

5. Správa Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 924,97 kB

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,17 kB

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2020

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 941,9 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,02 kB

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až august 2020

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až august 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 953,17 kB

9. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021

9. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,89 kB

10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2020

10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 949,15 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,76 kB

Správy za rok 2019

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,87 kB

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2018

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,34 kB

3. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2018

3. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,14 kB

4. Správa z kontroly - Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2018

4. Správa z kontroly - Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,85 kB

5. Správa z kontroly - Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2018

5. Správa z kontroly - Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 561,77 kB
Zobrazené 21-40 z 83

Samospráva

Voľby 2022

Voľby 2022

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Chodník a cesta k rómskej osade

Chodník projekt

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.