Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Správy kontrolóra obce

Správy za rok 2017

Správa 6 - Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016

Správa 6 - Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,72 kB

Správa 7 - Správa z kontroly pokladničných operácií za obdobie január až máj 2017

Správa 7 - Správa z kontroly pokladničných operácií za obdobie január až máj 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,13 kB

Správa 8 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až august 2017

Správa 8 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až august 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,52 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,86 kB

Správa 9 - Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018

Správa 9 - Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,34 kB

Správa 10 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až november 2017

Správa 10 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až november 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,17 kB

Správy kontrolóra - rok 2016

Správa o kontrole plnenia uznesení ObZ v Mirkovciach za rok 2015

Správa o kontrole plnenia uznesení ObZ v Mirkovciach za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,67 kB

Správa o kontrole pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ

Správa o kontrole pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,78 kB

Správa - kontrola príjmov a výdavkov za január - december

Správa - kontrola príjmov a výdavkov za január - december.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,48 kB

Správa kontrolóra k inventarizácií majetku

Správa kontrolóra k inventarizácií majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,19 kB

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,25 kB

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,64 kB

Schválený plán kontrol na II.polrok 2016

Schválený plán kontrol na II.polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,46 kB

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za január-apríl 2016

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za január-apríl 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,46 kB

Finančná kontrola plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január - august 2016

Finančná kontrola plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január - august 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,71 kB

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za TKO za rok 2015

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za TKO za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,03 kB

Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až október 2016

Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až október 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,25 kB

Správa kontrolóra - platné zmluvy v roku 2016

Správa kontrolóra - platné zmluvy v roku 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,1 kB

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,86 kB

Schválený návrh kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017

Schválený návrh kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,27 kB
Zobrazené 61-80 z 80

Samospráva

Voľby 2022

Voľby 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Chodník a cesta k rómskej osade

Chodník projekt

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.