Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Správy kontrolóra obce

Správy za rok 2023

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2022

Kontrola 1polrok 2023_01_Súhrná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2022_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,67 kB

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2022

Kontrola 1polrok 2023_02_Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2022_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,11 kB

3. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2022

Kontrola 1polrok 2023_03_Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2022_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 985,31 kB

4. Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2022

Kontrola 1polrok 2023_04_Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2022_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 495,58 kB

5. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2022

Kontrola 1polrok 2023_05_Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2022_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,19 kB

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022

Kontrola 1polrok 2023_06_Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022_web (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,84 kB

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2023

Kontrola 1polrok 2023_07_Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2023_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 992,99 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2023

Schválený plán kontrolnej činnosti na II polrok r_2023_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,4 kB

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2023

Kontrola 2polrok 2023_08_Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2023_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 995,52 kB

Správy za rok 2022

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,13 kB

2. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2021

2. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 975,7 kB

3. Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2021

3. Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 495,17 kB

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2021

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,18 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na I polrok r.2023

Schválený plán kontrolnej činnosti na I polrok r_2023_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,5 kB

5. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2021

5. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,29 kB

6. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až marec 2022

6. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až marec 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 974,97 kB

7. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021

7. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,61 kB

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až jún 2022

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až jún 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 977,79 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2022

Schválený plán kontrolnej činnosti na II polrok r_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,66 kB

9. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za január až september 2022

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 982,82 kB

10. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2023

Kontrola 2polrok 2022_10_Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2023_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 489,55 kB

11. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2022

Kontrola 2polrok 2022_11_Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2022_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 987,86 kB

Správy za rok 2021

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,79 kB

2. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2020

2. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,14 kB

3. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2020

3. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 936,69 kB

4. Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2020

4. Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 475,78 kB

5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2020

5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,16 kB

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 416,36 kB

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2021

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,97 kB

8. Kontrolu plnenia príjmov a výdavkov za TKO v roku 2020

8. Kontrolu plnenia príjmov a výdavkov za TKO v roku 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 447,41 kB

9. Kontrola zmlúv uzatvorených obcou Mirkovce v roku 2020

9. Kontrola zmlúv uzatvorených obcou Mirkovce v roku 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,57 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na II polrok r. 2021

Schválený plán kontrolnej činnosti na II polrok r. 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272 kB

10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2021

10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 960,38 kB

11. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2021

11. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,6 kB

12. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022

12. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,89 kB

13. Schválený plán kontrolnej činnosti na I polrok r. 2022

13. Schválený plán kontrolnej činnosti na I polrok r. 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,09 kB

Správy za rok 2020

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,52 kB

2. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2019

2. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,32 kB

3. Správa Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2019

3. Správa Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 469,27 kB

4. Správa Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2019

4. Správa Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,9 kB

5. Správa Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2019

5. Správa Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 924,97 kB

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,17 kB

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2020

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 941,9 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,02 kB

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až august 2020

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až august 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 953,17 kB

9. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021

9. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,89 kB

10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2020

10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 949,15 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,76 kB

Správy za rok 2019

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,87 kB

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2018

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,34 kB

3. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2018

3. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,14 kB

4. Správa z kontroly - Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2018

4. Správa z kontroly - Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,85 kB

5. Správa z kontroly - Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2018

5. Správa z kontroly - Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 561,77 kB

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,25 kB

7. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2019

7. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,45 kB

8. Správa z kontroly plnenia výdavkov na rekonštrukciu budovy OcÚ Mirkovce v rokoch 2015 až 2018

8. Správa z kontroly plnenia výdavkov na rekonštrukciu budovy OcÚ Mirkovce v rokoch 2015 až 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,46 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,17 kB

9. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2019

9. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,21 kB

10. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020

10. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,76 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,23 kB

Správy za rok 2018

Správa z kontroly inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2017

Správa z kontroly inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,48 kB

Správa z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2017

Správa z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,46 kB

Správa z kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2017

Správa z kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,08 kB

Súhrná správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2017

Súhrná správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,05 kB

Návrh plánu kontrol na 2.polrok 2018

Návrh plánu kontrol na 2.polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,35 kB

Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017

Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,04 kB

Správa z kontroly príjmov a výdavkov za január až máj 2018

Správa z kontroly príjmov a výdavkov za január až máj 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,21 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,97 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,56 kB

Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až september 2018

Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až september 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 471,09 kB

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,27 kB

Správy za rok 2017

Správa 1 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2016

Správa 1 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,9 kB

Správa 2 - Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ za rok 2016

Správa 2 - Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ za rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,95 kB

Správa 3 - Kontrola príjmov a výdavkov za január až december 2016

Správa 3 - Kontrola príjmov a výdavkov za január až december 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,42 kB

Správa 4 - Správa k inventarizácii majetku k 31.12.2016

Správa 4 - Správa k inventarizácii majetku k 31.12.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,36 kB

Správa 5 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

Správa 5 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,72 kB

Správa 6 - Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016

Správa 6 - Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,72 kB

Správa 7 - Správa z kontroly pokladničných operácií za obdobie január až máj 2017

Správa 7 - Správa z kontroly pokladničných operácií za obdobie január až máj 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,13 kB

Správa 8 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až august 2017

Správa 8 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až august 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,52 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,86 kB

Správa 9 - Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018

Správa 9 - Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,34 kB

Správa 10 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až november 2017

Správa 10 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až november 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,17 kB

Správy kontrolóra - rok 2016

Správa o kontrole plnenia uznesení ObZ v Mirkovciach za rok 2015

Správa o kontrole plnenia uznesení ObZ v Mirkovciach za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,67 kB

Správa o kontrole pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ

Správa o kontrole pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,78 kB

Správa - kontrola príjmov a výdavkov za január - december

Správa - kontrola príjmov a výdavkov za január - december.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,48 kB

Správa kontrolóra k inventarizácií majetku

Správa kontrolóra k inventarizácií majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,19 kB

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,25 kB

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,64 kB

Schválený plán kontrol na II.polrok 2016

Schválený plán kontrol na II.polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,46 kB

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za január-apríl 2016

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za január-apríl 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,46 kB

Finančná kontrola plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január - august 2016

Finančná kontrola plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január - august 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,71 kB

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za TKO za rok 2015

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za TKO za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,03 kB

Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až október 2016

Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až október 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,25 kB

Správa kontrolóra - platné zmluvy v roku 2016

Správa kontrolóra - platné zmluvy v roku 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,1 kB

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,86 kB

Schválený návrh kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017

Schválený návrh kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,27 kB

Samospráva

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

                Výročná správa 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.