Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Správy kontrolóra obce

Správy za rok 2022

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,13 kB

2. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2021

2. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 975,7 kB

3. Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2021

3. Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 495,17 kB

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2021

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,18 kB

5. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2021

5. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,29 kB

6. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až marec 2022

6. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až marec 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 974,97 kB

7. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021

7. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,61 kB

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až jún 2022

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až jún 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 977,79 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2022

Schválený plán kontrolnej činnosti na II polrok r_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,66 kB

Správy za rok 2021

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,79 kB

2. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2020

2. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,14 kB

3. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2020

3. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 936,69 kB

4. Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2020

4. Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 475,78 kB

5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2020

5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,16 kB

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 416,36 kB

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2021

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,97 kB

8. Kontrolu plnenia príjmov a výdavkov za TKO v roku 2020

8. Kontrolu plnenia príjmov a výdavkov za TKO v roku 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 447,41 kB

9. Kontrola zmlúv uzatvorených obcou Mirkovce v roku 2020

9. Kontrola zmlúv uzatvorených obcou Mirkovce v roku 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,57 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na II polrok r. 2021

Schválený plán kontrolnej činnosti na II polrok r. 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272 kB

10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2021

10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 960,38 kB

11. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2021

11. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,6 kB

12. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022

12. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,89 kB

13. Schválený plán kontrolnej činnosti na I polrok r. 2022

13. Schválený plán kontrolnej činnosti na I polrok r. 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,09 kB

Správy za rok 2020

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,52 kB

2. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2019

2. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,32 kB

3. Správa Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2019

3. Správa Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 469,27 kB

4. Správa Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2019

4. Správa Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,9 kB

5. Správa Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2019

5. Správa Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 924,97 kB

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,17 kB

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2020

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 941,9 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,02 kB

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až august 2020

8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až august 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 953,17 kB

9. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021

9. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,89 kB

10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2020

10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 949,15 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,76 kB

Správy za rok 2019

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018

1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,87 kB

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2018

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,34 kB

3. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2018

3. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,14 kB

4. Správa z kontroly - Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2018

4. Správa z kontroly - Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,85 kB

5. Správa z kontroly - Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2018

5. Správa z kontroly - Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 561,77 kB

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,25 kB

7. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2019

7. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,45 kB

8. Správa z kontroly plnenia výdavkov na rekonštrukciu budovy OcÚ Mirkovce v rokoch 2015 až 2018

8. Správa z kontroly plnenia výdavkov na rekonštrukciu budovy OcÚ Mirkovce v rokoch 2015 až 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,46 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,17 kB

9. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2019

9. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,21 kB

10. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020

10. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,76 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,23 kB

Správy za rok 2018

Správa z kontroly inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2017

Správa z kontroly inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,48 kB

Správa z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2017

Správa z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,46 kB

Správa z kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2017

Správa z kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,08 kB

Súhrná správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2017

Súhrná správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,05 kB

Návrh plánu kontrol na 2.polrok 2018

Návrh plánu kontrol na 2.polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,35 kB

Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017

Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,04 kB

Správa z kontroly príjmov a výdavkov za január až máj 2018

Správa z kontroly príjmov a výdavkov za január až máj 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,21 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018

Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,97 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,56 kB

Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až september 2018

Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až september 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 471,09 kB

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,27 kB

Správy za rok 2017

Správa 1 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2016

Správa 1 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,9 kB

Správa 2 - Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ za rok 2016

Správa 2 - Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ za rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,95 kB

Správa 3 - Kontrola príjmov a výdavkov za január až december 2016

Správa 3 - Kontrola príjmov a výdavkov za január až december 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,42 kB

Správa 4 - Správa k inventarizácii majetku k 31.12.2016

Správa 4 - Správa k inventarizácii majetku k 31.12.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,36 kB

Správa 5 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

Správa 5 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,72 kB

Správa 6 - Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016

Správa 6 - Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,72 kB

Správa 7 - Správa z kontroly pokladničných operácií za obdobie január až máj 2017

Správa 7 - Správa z kontroly pokladničných operácií za obdobie január až máj 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,13 kB

Správa 8 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až august 2017

Správa 8 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až august 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,52 kB

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,86 kB

Správa 9 - Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018

Správa 9 - Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,34 kB

Správa 10 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až november 2017

Správa 10 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až november 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,17 kB

Správy kontrolóra - rok 2016

Správa o kontrole plnenia uznesení ObZ v Mirkovciach za rok 2015

Správa o kontrole plnenia uznesení ObZ v Mirkovciach za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,67 kB

Správa o kontrole pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ

Správa o kontrole pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,78 kB

Správa - kontrola príjmov a výdavkov za január - december

Správa - kontrola príjmov a výdavkov za január - december.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,48 kB

Správa kontrolóra k inventarizácií majetku

Správa kontrolóra k inventarizácií majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,19 kB

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,25 kB

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,64 kB

Schválený plán kontrol na II.polrok 2016

Schválený plán kontrol na II.polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,46 kB

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za január-apríl 2016

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za január-apríl 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,46 kB

Finančná kontrola plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január - august 2016

Finančná kontrola plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január - august 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,71 kB

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za TKO za rok 2015

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za TKO za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,03 kB

Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až október 2016

Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až október 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,25 kB

Správa kontrolóra - platné zmluvy v roku 2016

Správa kontrolóra - platné zmluvy v roku 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,1 kB

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,86 kB

Schválený návrh kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017

Schválený návrh kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,27 kB

Samospráva

Voľby 2022

Voľby 2022

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Chodník a cesta k rómskej osade

Chodník projekt

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.