Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

VZN obce Mirkovce

2023

Príloha k VZN č. 1/2023 Záväzná časť

Príloha VZN č. 1-2023 Záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,69 kB

Príloha k VZN č. 1/2023 Schéma záväznej časti a VPS

Príloha VZN č. 1-2023 schéma záv. časti a VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB

2022

VZN 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Mirkovce

VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrane zelene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,71 kB

Dodatok č. 1 k VZN 3/2020 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DODATOK č.1 k VZN č. 3- 2020 o miestnom poplatku za komunalný odpad a drobné stavebné opady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,91 kB

VZN 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni

VZN o určení výšky príspevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,52 kB

VZN č. 3/2022 o VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

VZN o miestnom poplatku za komunalny odpad.... .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,99 kB

VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni

VZN o určení výšky príspevku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,94 kB

2021

VZN 1/2021 o organizácií miestneho referenda

VZN o organizácií miestného referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,34 kB

VZN č. 2/2021 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2022

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,38 kB

2020

VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 1 - 2020 Prevadzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 766,83 kB

VZN 2/2020 O dani z nehnuteľnosti

VZN č. 2-2020 o dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,31 kB

VZN 3/2020 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,05 kB

VZN 4/2020 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce

VZN č. 4-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,24 kB

VZN 5/2020 O určení výšky príspevku pre CVČ

VZN č. 5-2020 o určení výšky príspevku pre CVČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,6 kB

VZN 6/2020 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 6-2020 o podmienkach poskytovania dtácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,45 kB

2019

VZN č. 1/19 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 876,82 kB

VZN č. 2/19 o podmienkach držania zvierat a chovu na území obce Mirkovce

VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 907,75 kB

VZN č. 3/19 O miestnej dani za psa

VZN č. 3 O miestnej dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 512,1 kB

VZN č. 4/19 O dani z nehnuteľnosti

VZN č. 4. O dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,45 kB
Zobrazené 1-20 z 32

Samospráva

Voľby do NRSR 2023

voľby

Výročná správa obce

správa

                Výročná správa 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.