Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

VZN obce Mirkovce

2022

VZN 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Mirkovce

VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrane zelene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,71 kB

Dodatok č. 1 k VZN 3/2020 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DODATOK č.1 k VZN č. 3- 2020 o miestnom poplatku za komunalný odpad a drobné stavebné opady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,91 kB

VZN 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni

VZN o určení výšky príspevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,52 kB

VZN č. 3/2022 o VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

VZN o miestnom poplatku za komunalny odpad.... .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,99 kB

VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni

VZN o určení výšky príspevku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,94 kB

2021

VZN 1/2021 o organizácií miestneho referenda

VZN o organizácií miestného referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,34 kB

VZN č. 2/2021 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2022

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,38 kB

2020

VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 1 - 2020 Prevadzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 766,83 kB

VZN 2/2020 O dani z nehnuteľnosti

VZN č. 2-2020 o dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,31 kB

VZN 3/2020 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,05 kB

VZN 4/2020 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce

VZN č. 4-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,24 kB

VZN 5/2020 O určení výšky príspevku pre CVČ

VZN č. 5-2020 o určení výšky príspevku pre CVČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,6 kB

VZN 6/2020 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 6-2020 o podmienkach poskytovania dtácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,45 kB

2019

VZN č. 1/19 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 876,82 kB

VZN č. 2/19 o podmienkach držania zvierat a chovu na území obce Mirkovce

VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 907,75 kB

VZN č. 3/19 O miestnej dani za psa

VZN č. 3 O miestnej dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 512,1 kB

VZN č. 4/19 O dani z nehnuteľnosti

VZN č. 4. O dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,45 kB

VZN č. 5/19 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 5 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 893,88 kB

VZN č. 6/19 O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 6 O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,44 kB

VZN č. 7/19 O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Mirkovce počas volebnej kampane

VZN č. 7 O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Mirkovce počas volebnej kampane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 768,37 kB
Zobrazené 1-20 z 29

Samospráva

Referendum 2023

referendum

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.