Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

VZN obce Mirkovce

2023

Príloha k VZN č. 1/2023 Záväzná časť

Príloha VZN č. 1-2023 Záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,69 kB

Príloha k VZN č. 1/2023 Schéma záväznej časti a VPS

Príloha VZN č. 1-2023 schéma záv. časti a VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB

VZN č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,86 kB

VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni

VZN 3-2023 o určení výšky príspevku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,89 kB

2022

VZN 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Mirkovce

VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrane zelene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,71 kB

Dodatok č. 1 k VZN 3/2020 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DODATOK č.1 k VZN č. 3- 2020 o miestnom poplatku za komunalný odpad a drobné stavebné opady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,91 kB

VZN 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni

VZN o určení výšky príspevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,52 kB

VZN č. 4/2022 o VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

VZN o miestnom poplatku za komunalny odpad.... .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,99 kB

VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni

VZN o určení výšky príspevku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,94 kB

2021

VZN 1/2021 o organizácií miestneho referenda

VZN o organizácií miestného referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,34 kB

VZN č. 2/2021 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2022

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,38 kB

2020

VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 1 - 2020 Prevadzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 766,83 kB

VZN 2/2020 O dani z nehnuteľnosti

VZN č. 2-2020 o dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,31 kB

VZN 3/2020 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,05 kB

VZN 4/2020 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce

VZN č. 4-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,24 kB

VZN 5/2020 O určení výšky príspevku pre CVČ

VZN č. 5-2020 o určení výšky príspevku pre CVČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,6 kB

VZN 6/2020 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 6-2020 o podmienkach poskytovania dtácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,45 kB

2019

VZN č. 1/19 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 876,82 kB

VZN č. 2/19 o podmienkach držania zvierat a chovu na území obce Mirkovce

VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 907,75 kB

VZN č. 3/19 O miestnej dani za psa

VZN č. 3 O miestnej dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 512,1 kB

VZN č. 4/19 O dani z nehnuteľnosti

VZN č. 4. O dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,45 kB

VZN č. 5/19 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 5 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 893,88 kB

VZN č. 6/19 O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 6 O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,44 kB

VZN č. 7/19 O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Mirkovce počas volebnej kampane

VZN č. 7 O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Mirkovce počas volebnej kampane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 768,37 kB

2018

VZN 1/18 o prevádzkovaní pohrebiska

VZN 1 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 603,01 kB

2016

VZN č. 2/16 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

vzn obce mirkovce č. 2 16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,62 kB

2015

VZN č. 2/15 - o záväznej časti ÚP obce Mirkovce

vzn o zvznej asti p.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,19 kB

VZN o nakladaní s odpadmi

VZN o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,68 kB

2014

VZN o trhových miestach z r. 2014

vzn o trhovch miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 788,03 kB

2010

VZN o polatkoch za služby DS 1/2010

v_poplatky_ds.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,13 kB

2003

VZN o poziarnom poriadku v obci 1/2003

v_poziarny poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,33 kB

1999

VZN o verejnom poriadku v obci 2/1999

v_verejny poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,17 kB

Samospráva

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Terénna sociálna práca v obci

TSP

 

Projekt Miestna občianska a preventívna služba

MOaPS

Enviromentálny fond - dotácia

Projekt


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.