Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Zápis detí - MŠ Mirkovce

MŠ Mirkovce

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Riaditeľka Materskej školy v Mirkovciach oznamuje, že zápis detí na nový školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne: od 1. 5. 2022 – 15. 5. 2022. Miesto zverejnenia: Materská škola Mirkovce, Mirkovce 16, 0806 Žehňa a na webovom sídle obce www.mirkovce.sk .

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predloží aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy: na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku. Uprednostnené budú deti:
• pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné t.j. deti, ktoré do 31. augusta 2022 dosiahnu vek 5 rokov,
• s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (§ 28a ods. 3 Zákona 209/2019 Z.z) a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s
informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Deti od dvoch rokov sa prijímajú iba výnimočne, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností materskej školy. 

Spôsob podávania žiadostí
• osobne (riaditeľka MŠ),
• poštou na adresu materskej školy,
• e-mailom na: msmirkovce@gmail.com
Žiadosť o prijatie dieťaťa si stiahnite z webovej stránky obce Mirkovce www.mirkovce.sk alebo osobne vyzdvihnite v MŠ. 

Zápis detí - MŠ Mirkovce

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Mirkovce

Prílohy

Zápis MŠ Mirkovce.pdf

Zápis MŠ Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,31 kB

Žiadosť_do_MŠ.pdf

Žiadosť_do_MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,62 kB
Dátum vloženia: 6. 4. 2022 12:47
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 5. 2022 9:22
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

Zápis detí MŠ Mirkovce

Zápis detí MŠ Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Chodník a cesta k rómskej osade

Chodník projekt

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.