Navigácia

Obsah

ROK  2021

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.04.2021

Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.04.2021

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.05.2021

Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.05.2021

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2021

Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2021 

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2021

Uznesenia z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2021

ROK  2020

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.01.2020

Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.01.2020

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.02.2020

Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.02.2020

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2020

Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2020

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.06.2020

Uznesenia z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.06.2020

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.09.2020

Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.09.2020

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2020

Uznesenia z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2020

ROK  2019

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2019

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.02.2019

Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.02.2019

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.06.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.06.2019

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach 

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.8.2019

Uznesenia z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.08.2019

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach 

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.9.2019

Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2019

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.11.2019 

Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.11.2019

ROK  2018

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 7.12.2018

Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 7.12.2018