Navigácia

Obsah

2016

VZN č. 2/16 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 140x | 22.11.2016

2015

VZN č. 2/15 - o záväznej časti ÚP obce Mirkovce Stiahnuté: 176x | 24.07.2016

VZN o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 75x | 06.11.2017

2014

VZN o trhových miestach z r. 2014 Stiahnuté: 127x | 24.07.2016

2010

VZN o polatkoch za služby DS 1/2010 Stiahnuté: 121x | 24.07.2016

2008

VZN o miestnych poplatkoch 1/2008 Stiahnuté: 121x | 24.07.2016

2003

VZN o poziarnom poriadku v obci 1/2003 Stiahnuté: 136x | 24.07.2016

1999

VZN o verejnom poriadku v obci 2/1999 Stiahnuté: 147x | 24.07.2016

2018

VZN 1/18 o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 99x | 22.08.2018

VZN 2/2018 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované na úseku opatrovateľskej služby Stiahnuté: 43x | 22.08.2018

Stránka

  • 1