Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.05.2014

Zmluva o poskytnutí práv na antivírusovú službu AVS

06/2014

93,32 EUR

MICRONIC a. s.

Obec Mirkovce

08.04.2014

Kúpna zmluva

002/2014/HA

45,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Mirkovce

08.04.2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

2/2014

65,23 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

07.04.2014

Zmluva o dielo č. 01/2014

01/2014

41,00 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

26.02.2014

Zmluva o združenej dodávke plynu

-

38,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

Obec Mirkovce

21.02.2014

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO

6577684053

40,61 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

17.02.2014

Zmluva č.1/2014 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ

1/2014

65,23 EUR

Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice

Obec Mirkovce

14.11.2013

Zmluva o poskytovaní suchej stravy

-

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

30.09.2013

Zmluva o pripojení

24ZVS 00006952143

62,50 EUR

Východoslovenská distribučná

Obec Mirkovce

30.04.2013

Zmluva o poskytovaní služieb

VK/13/04/002

79,68 EUR

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Mirkovce

30.04.2013

Zmluva o dielo č. 02/2013

Zmluva o dielo č.02/2013

8,00 EUR

Ing.arch.ViktorMalinovský

Obec Mirkovce

21.02.2013

Zmluva o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

7-24-70/2013

18,00 EUR

Geodetický a kartograf.ús

Obec Mirkovce

28.12.2011

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom odpade

-

1,56 EUR

Fura s r.o.

Obec Mirkovce

Zmluva o dielo

01/2017

19 987,65 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

Dohoda číslo 17/37/052/3

Dohoda číslo 17/37/052/3

6 219,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí NFP

487 496,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva č. 201611063

0,00 EUR

WI-NET GO, s.r.o.

Obec Mirkovce

Zmluva o dielo

3/2016

39,20 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: