Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.09.2014

zmluva o pripojení

-

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

29.09.2014

zmluva o pripojení

-

90,15 EUR

Presnet s r.o.

Obec Mirkovce

29.09.2014

úrazové poistenie

2123001992

54,04 EUR

Uniqa-poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

29.09.2014

poistná zmluva

4417010775

5,33 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

29.09.2014

poistná zmluva

416022855

169,20 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

29.09.2014

poistná zmluva

416022856

218,03 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

29.09.2014

Poistná zmluva

1360578703

216,49 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

19.09.2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

-

732,00 EUR

Ján Feňák

Obec Mirkovce

27.08.2014

Zmluva o poskytovaní suchej stravy

-

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

14.08.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočt. kapitoly Ministerstva

-

3,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja

Obec Mirkovce

03.07.2014

Zmluva o poskytovaní vybraných súborov z katastra

831-11-4711/2014

0,00 EUR

Geodetický a kartograf.ús

Obec Mirkovce

26.06.2014

Zmluva o užívaní poľovného revíru SOBRANA

-

10,06 EUR

Poľovnícke združenie Sobrana

Obec Mirkovce

28.05.2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

-

680,00 EUR

Hirekon, s r.o.

Obec Mirkovce

22.05.2014

Zmluva o poskytnutí práv na antivírusovú službu AVS

06/2014

93,32 EUR

MICRONIC a. s.

Obec Mirkovce

08.04.2014

Kúpna zmluva

002/2014/HA

45,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Mirkovce

08.04.2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

2/2014

65,23 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

07.04.2014

Zmluva o dielo č. 01/2014

01/2014

41,00 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

26.02.2014

Zmluva o združenej dodávke plynu

-

38,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

Obec Mirkovce

21.02.2014

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO

6577684053

40,61 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

17.02.2014

Zmluva č.1/2014 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ

1/2014

65,23 EUR

Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice

Obec Mirkovce

14.11.2013

Zmluva o poskytovaní suchej stravy

-

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

30.09.2013

Zmluva o pripojení

24ZVS 00006952143

62,50 EUR

Východoslovenská distribučná

Obec Mirkovce

30.04.2013

Zmluva o poskytovaní služieb

VK/13/04/002

79,68 EUR

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Mirkovce

30.04.2013

Zmluva o dielo č. 02/2013

Zmluva o dielo č.02/2013

8,00 EUR

Ing.arch.ViktorMalinovský

Obec Mirkovce

21.02.2013

Zmluva o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

7-24-70/2013

18,00 EUR

Geodetický a kartograf.ús

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: