Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.03.2020

Zmluva č. 320 0291

Zmluva 320 0291

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Mirkovce

11.03.2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 800,00 EUR

HydroVolt Energy, s. r. o.

Obec Mirkovce

11.03.2020

Zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku

Zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku

10,00 EUR

Nájomcovia

Obec Mirkovce

10.03.2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

10 632,00 EUR

JASTA Slovakia s. r. o.

Obec Mirkovce

09.03.2020

Zmluva o dielo č. 2/2020

Zmluva o dielo č. 2/2020

719,75 EUR

Matúš Piskura

Obec Mirkovce

19.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 3

Neuvedené

NATUR - PACK, a. s.

Obec Mirkovce

17.02.2020

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek

0,00 EUR

KOSIT, a. s.

Obec Mirkovce

17.02.2020

Zamestnávateľská zmluva

Zamestnávateľská zmluva

0,00 EUR

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Obec Mirkovce

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu

524,16 EUR

KOSIT, a. s.

Obec Mirkovce

12.02.2020

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

650,00 EUR

MEDIAL

Obec Mirkovce

31.01.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

960,00 EUR s DPH

Hirekon, s r.o.

Obec Mirkovce

30.12.2019

Zmluva 3/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 3/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov

65,23 EUR

Obec Rožkovany

Obec Mirkovce

30.12.2019

Zmluva o dielo 1/2020

Zmluva o dielo 1/2020

30,00 EUR

Despan s r.o.

Obec Mirkovce

12.12.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

820,00 EUR

Peter Engeľ

Obec Mirkovce

22.11.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

60,00 EUR

POSOL s. r. o.

Obec Mirkovce

20.11.2019

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certif

Neuvedené

První certifikační autorita, a. s.

Obec Mirkovce

15.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva č. 258/2019/OO

5 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov

Obec Mirkovce

11.11.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

960,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s. r. o.

Obec Mirkovce

04.11.2019

Zmluva o spolupráci

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

25.10.2019

Dodatok k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

1 937,03 EUR bez DPH

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

24.10.2019

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2019/001673-080

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

11.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9922908449

30,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

11.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9922908620

20,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

11.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9922908557

30,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

03.10.2019

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a. s.

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: