Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.08.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve 12859105

31,50 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Mirkovce

13.07.2020

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

360,00 EUR

TENDERnet s. r. o.

Obec Mirkovce

01.07.2020

Zmluva o poskytovaní technickej služby

Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 2502_202

5 812,55 EUR

STOP LUP, s. r. o.

Obec Mirkovce

25.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve

Dodatok č. 1

4 650,04 EUR

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov

Obec Mirkovce

08.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva č. 3/2020

65,23 EUR

Mesto Košice

Obec Mirkovce

01.06.2020

Zmluva o dielo č. 8/2020

Zmluva o dielo č. 8/2020

12 790,00 EUR

gadas group, s. r. o.

Obec Mirkovce

01.06.2020

Poistná zmluva - úrazové poistenie

5190052241

42,25 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

18.05.2020

Dohoda č. 20/37/012/87

Dohoda č. 20/37/012/87

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

14.05.2020

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení

Neuvedené

Východoslovenská distribučná

Obec Mirkovce

13.05.2020

Zmluva o dielo č. 7/2020

Zmluva o dielo č. 7/2020

2 101,80 EUR

Marek Motýľ

Obec Mirkovce

13.05.2020

Zmluva o dielo č. 6/2020

Zmluva o dielo č. 6/2020

9 072,42 EUR

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

24.04.2020

Zmluva o dielo č. 5/2020

Zmluva o dielo 5/2020

2 192,07 EUR

Miroslav Vilčko

Obec Mirkovce

02.04.2020

Dohoda č. 20/37/012/66

Dohoda č. 20/37/012/66

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

01.04.2020

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva č. 1/2020

65,23 EUR

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Mirkovce

30.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 2/2020

65,23 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

27.03.2020

Zmluva o dielo č. 4/2020

Zmluva o dielo č. 4/2020

518,36 EUR

Marek Motýľ

Obec Mirkovce

16.03.2020

Zmluva o dielo č. 3/2020

Zmluva o dielo č. 3/2020

1 472,00 EUR

Marek Motýľ

Obec Mirkovce

16.03.2020

Zmluva č. 320 0291

Zmluva 320 0291

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Mirkovce

11.03.2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 800,00 EUR

HydroVolt Energy, s. r. o.

Obec Mirkovce

11.03.2020

Zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku

Zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku

10,00 EUR

Nájomcovia

Obec Mirkovce

10.03.2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

10 632,00 EUR

JASTA Slovakia s. r. o.

Obec Mirkovce

09.03.2020

Zmluva o dielo č. 2/2020

Zmluva o dielo č. 2/2020

719,75 EUR

Matúš Piskura

Obec Mirkovce

19.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 3

Neuvedené

NATUR - PACK, a. s.

Obec Mirkovce

17.02.2020

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek

0,00 EUR

KOSIT a. s.

Obec Mirkovce

17.02.2020

Zamestnávateľská zmluva

Zamestnávateľská zmluva

0,00 EUR

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: