Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.09.2018

Zmluva o dielo poskytovanie služieb - servis zariadení IT a SW

Zmluva o dielo

1,00 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

Obec Mirkovce

11.09.2018

Zmluva o dielo č. 1 R/ 2018

1 R/2018

114 720,92 EUR

Obec Mirkovce

Dopravné a priemyselné stavby s. r. o.

03.09.2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri vývoze odpadu a jeho zneškodnení

5/2018

230,00 EUR

KRISTAV s. r. o.

Obec Mirkovce

21.08.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní suchej stravy

4

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

09.07.2018

Zmluva

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

26.06.2018

Zmluva

Zmluva o balíčku GDPR a SSL certifikáte

430,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

21.06.2018

Zmluva o dielo

02/2018

120 634,32 EUR

CH stav-pro, s.r.o.

Obec Mirkovce

20.06.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/000768-096

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

11.06.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/000768 - 096

1,00 EUR

Obec Mirkovce

Ministerstvo vnútra SR

21.05.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 800,00 EUR

ABIZ s. r. o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad

Obec Mirkovce

11.05.2018

Dodatok k MZ

1

0,00 EUR

Obec Mirkovce

Ing. Karol Fábry

27.04.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

800,00 EUR

Obec Mirkovce

Ing. Ema Šivecová

23.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

38513

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Mirkovce

23.04.2018

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

790001,790002,790003

4,27 EUR

Lindstrom, s. r. o., Orešianska 3, Trnava

Obec Mirkovce

16.04.2018

Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1

1,00 EUR

NATUR - PACK, a. s.

Obec Mirkovce

22.03.2018

Zmluva o aktualizácii programov

tz2018-03-19vs5

114,00 EUR

Obec Mirkovce

TOPSET Solutions s. r. o.

08.03.2018

Zmluva o dielo

01 2018

18 987,76 EUR

CH stav-pro, s.r.o.

Obec Mirkovce

22.02.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2,00 EUR

Jozef Kolesár

Obec Mirkovce

12.01.2018

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/2018

65,23 EUR

Mesto Košice

Obec Mirkovce

27.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/2018

65,23 EUR

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Mirkovce

11.12.2017

Zmluva o dielo č. 01/2017

Zmluva o dielo 01/2017

19 177,18 EUR

CH stav-pro, s.r.o.

Obec Mirkovce

11.12.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 02/2017

24 467,59 EUR

Obec Mirkovce

CH stav-pro, s.r.o.

20.11.2017

Zmluva o zabezpečení technologického servisu

Zmluva o zabezpečení technologického servisu

53,40 EUR

Štefan Vaško - ES

Obec Mirkovce

20.11.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZOD 20171017

19 817,47 EUR

Obec Mirkovce

JM centrum s. r. o.

12.10.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č.4/17

2 136,00 EUR

XENON s.r.o.

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: