Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Zmluvy

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 7. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

69,00 EUR

Monika Jenčová

Obec Mirkovce

1. 7. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

588 217,26 EUR

EKO SVIP, s. r. o.

Obec Mirkovce

19. 6. 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania

105,60 EUR

Disig, a. s.

Obec Mirkovce

18. 6. 2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok

30,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

Obec Mirkovce

17. 6. 2019

Zmluva 2/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 2/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov

65,23 EUR

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Mirkovce

7. 6. 2019

Dodatok č. 1 k dohode

Dodatok č. 1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

7. 6. 2019

Dohoda o skončení dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Dohoda o skončení dohody č. 19/37/52A/19

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

6. 6. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

110,00 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

Obec Mirkovce

6. 6. 2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

33,00 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

Obec Mirkovce

17. 5. 2019

Zmluva o dielo č. 2/19

Zmluva o dielo č. 2/19

2 252,90 EUR

Matúš Piskura

Obec Mirkovce

13. 5. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č. 39 856

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Mirkovce

9. 5. 2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 1/2019

130,46 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

18. 4. 2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 19/37/010/028

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

10. 4. 2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2019A6298-1

46,80 EUR

osobnyudaj.sk, s. r. o.

Obec Mirkovce

10. 4. 2019

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

20,00 EUR

Mgr. Tatiana Frištiková

Obec Mirkovce

5. 4. 2019

Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých

Licenčná zmluva

388,91 EUR

ARIAN-SK s. r. o.

Obec Mirkovce

5. 4. 2019

Poistná zmluva

5190048083

16,25 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

4. 4. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

800,00 EUR

Hirekon, s r.o.

Obec Mirkovce

25. 3. 2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 19/37/012/35

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

20. 3. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1/19

1

172,35 EUR

Filip Šutko

Obec Mirkovce

20. 3. 2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

Dohoda č. 19/37/052/ 90

1 320,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

6. 3. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 1/19

0,00 EUR

Filip Šutko

Obec Mirkovce

6. 3. 2019

Dodatok k Zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov

2

3 672,20 EUR

Obec Mirkovce

NATUR - PACK, a. s.

5. 3. 2019

Poistná zmluva

5190046645

33,20 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

28. 2. 2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Dohoda č. 19/37/52A/19

2 234,82 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 284

Zverejňovanie

Voľby 2022

Voľby 2022

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.