Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Zmluvy

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 1. 2019

Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu

Memorandum o spolupráci

Neuvedené

Slovenské centrum obstarávania

Obec Mirkovce

11. 1. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

230,00 EUR

Pavel Jenča

Obec Mirkovce

9. 1. 2019

Zmluva o dielo

1/19

30,00 EUR

Obec Mirkovce

Despan s. r. o.

9. 11. 2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri vývoze odpadu a jeho zneškodnení

4/2018

230,00 EUR

KRISTAV s. r. o.

Obec Mirkovce

5. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

PHZ-OPK1-2018-003078

28 500,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

25. 10. 2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

DBK/18/06/1969

12,00 EUR

Obec Mirkovce

KOMENSKY, s. r. o.

4. 10. 2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

-

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Mirkovce

25. 9. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 05/2018

39 298,50 EUR

CH stav-pro, s.r.o.

Obec Mirkovce

18. 9. 2018

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

Rámcová kúpna zmluva

1,00 EUR

GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Mirkovce

11. 9. 2018

Zmluva o dielo poskytovanie služieb - servis zariadení IT a SW

Zmluva o dielo

1,00 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

Obec Mirkovce

11. 9. 2018

Zmluva o dielo č. 1 R/ 2018

1 R/2018

114 720,92 EUR

Obec Mirkovce

Dopravné a priemyselné stavby s. r. o.

3. 9. 2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri vývoze odpadu a jeho zneškodnení

5/2018

230,00 EUR

KRISTAV s. r. o.

Obec Mirkovce

21. 8. 2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní suchej stravy

4

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

9. 7. 2018

Zmluva

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

26. 6. 2018

Zmluva

Zmluva o balíčku GDPR a SSL certifikáte

430,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

21. 6. 2018

Zmluva o dielo

02/2018

120 634,32 EUR

CH stav-pro, s.r.o.

Obec Mirkovce

20. 6. 2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/000768-096

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

11. 6. 2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/000768 - 096

1,00 EUR

Obec Mirkovce

Ministerstvo vnútra SR

21. 5. 2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 800,00 EUR

ABIZ s. r. o.

Obec Mirkovce

11. 5. 2018

Dodatok k MZ

1

0,00 EUR

Obec Mirkovce

Ing. Karol Fábry

27. 4. 2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

800,00 EUR

Obec Mirkovce

Ing. Ema Šivecová

23. 4. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

38513

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Mirkovce

23. 4. 2018

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

790001,790002,790003

4,27 EUR

Lindstrom

Obec Mirkovce

16. 4. 2018

Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1

1,00 EUR

NATUR - PACK, a. s.

Obec Mirkovce

22. 3. 2018

Zmluva o aktualizácii programov

tz2018-03-19vs5

114,00 EUR

Obec Mirkovce

TOPSET Solutions s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 284

Zverejňovanie

Voľby 2022

Voľby 2022

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.