Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 11. 2022

DF2022/410

odevy - aktivačná činnosť

79,26 EUR

CANIS SAFETY a.s.

obec

9. 11. 2022

DFD2022/006

odevy - aktivačná činnosť

-84,55 EUR

CANIS SAFETY a.s.

obec

9. 11. 2022

DF2022/409

odevy - aktivačná činnosť

440,44 EUR

CANIS SAFETY a.s.

obec

9. 11. 2022

DF2022/395

odvoz vrece biologický odpad

12,36 EUR

KOSIT a. s.

obec

9. 11. 2022

DF2022/394

za prenájom bedne

43,68 EUR

KOSIT a. s.

obec

9. 11. 2022

DF2022/393

vývoz komunálneho odpadu

710,34 EUR

KOSIT a. s.

obec

9. 11. 2022

DF2022/392

za telefóny + SIM

66,52 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

9. 11. 2022

DF2022/391

tabuľa s erbmi

79,00 EUR

LIM PO, s.r.o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/390

stravné lístky

1 761,00 EUR

Doxx-stravné lístky

obec

9. 11. 2022

DF2022/389

za komunálny odpad

624,73 EUR

KOSIT a. s.

obec

9. 11. 2022

DF2022/388

potraviny ŠJ

434,33 EUR

LUNYS, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/387

školské potreby pre ZŠ

597,60 EUR

APL plus, s r.o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/386

kancelárske potreby k voľbám

101,11 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/385

právne služby

100,00 EUR

Mgr. Tatiana Frištiková - advokátka

obec

9. 11. 2022

DF2022/384

vodné, stočné

455,49 EUR

VVS

obec

9. 11. 2022

DF2022/383

osušky a uteráky

1 291,66 EUR

BORTEX, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/382

správne poplatky stavebné

320,00 EUR

Mesto Prešov

obec

9. 11. 2022

DF2022/381

hygienické prostriedky PRIM

229,22 EUR

APL plus, s r.o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/380

prenájom rohože

23,52 EUR

Lindstrom

obec

9. 11. 2022

DF2022/379

virtuálna knižnica - služby pre ZŠ

99,36 EUR

KOMENSKY, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/378

kultúrne vystúpenie

250,00 EUR

Jozef Havadej

obec

9. 11. 2022

DF2022/377

kôš hranatý

237,60 EUR

MEVA - SK, s. r. o. Rožňava

obec

9. 11. 2022

DF2022/376

kamera k defibrilátoru

204,60 EUR

KAMTEL, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/375

oprava tlačiarne

55,20 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/374

za energiu - OcÚ

197,75 EUR

Východoslovenská energetika

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 3739

Zverejňovanie

Referendum 2023

referendum

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Chodník a cesta k rómskej osade

Chodník projekt

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.