Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19. 4. 2023

DFE2023/012

potraviny pre školskú jedáleň

895,64 EUR

LUNYS, s. r. o.

obec

19. 4. 2023

DFE2023/011

potraviny pre školskú jedáleň

372,69 EUR

Mäsiarstvo TONY

obec

19. 4. 2023

DFE2023/010

potraviny pre školskú jedáleň

923,01 EUR

Pekáreň Mirkovce, s r.o.

obec

19. 4. 2023

DFE2023/009

potraviny pre školskú jedáleň

565,27 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

19. 4. 2023

DF2023/089

prenájom rohože

62,90 EUR

Lindstrom

obec

19. 4. 2023

DF2023/088

za telefóny

74,04 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

19. 4. 2023

DF2023/087

stravné lístky - elektronické

1 601,00 EUR

Doxx-stravné lístky

obec

19. 4. 2023

DF2023/086

dekontaminácia boxu

89,00 EUR

PETINA

obec

19. 4. 2023

DF2023/085

obecný rozhlas - poplatok

15,96 EUR

Slov. ochranný zväz autorský

obec

19. 4. 2023

DF2023/084

didaktické pomôcky pre deti

243,94 EUR

Hravá škôlka s. r. o.

obec

19. 4. 2023

DF2023/083

prístup na portál Personalistika

192,00 EUR

RELIA, s. r. o.

obec

19. 4. 2023

DF2023/082

polievkové misky na obedy

50,78 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

19. 4. 2023

DF2023/081

informačná tabuľa pre MŠ

69,00 EUR

LIM PO, s.r.o.

obec

19. 4. 2023

DF2023/080

svietidlá - materiál pre ZŠ

38,66 EUR

TVOJA DOBA, s. r. o.

obec

19. 4. 2023

DF2023/079

za vývoz odpadu

1 527,66 EUR

KOSIT a. s.

obec

19. 4. 2023

DF2023/078

za bedne na triedený zber

43,68 EUR

KOSIT a. s.

obec

19. 4. 2023

DF2023/077

geometrický plán

587,00 EUR

GEOMAP

obec

19. 4. 2023

DF2023/076

prekládka optického kábla

436,80 EUR

KAMTEL, s. r. o.

obec

19. 4. 2023

DF2023/075

za telefón

80,44 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

19. 4. 2023

DF2023/074

oprava tlačiarne

43,20 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

19. 4. 2023

DF2023/073

verejné osvetlenie

153,92 EUR

Východoslovenská energetika

obec

19. 4. 2023

DF2023/072

verejné osvetlenie

157,75 EUR

Východoslovenská energetika

obec

19. 4. 2023

DF2023/071

energia OcÚ

450,95 EUR

Východoslovenská energetika

obec

19. 4. 2023

DF2023/070

svietidlá pre Základnú školu

2 265,37 EUR

TVOJA DOBA, s. r. o.

obec

19. 4. 2023

DF2023/069

prenájom rohože

62,90 EUR

Lindstrom

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 3957

Zverejňovanie

Zápis detí MŠ Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.