Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
6. 5. 2024

DF2024/156

stravné lístky

1 369,00 EUR

Doxx-stravné lístky

obec

6. 5. 2024

DF2024/152

Mirkovce Parkovisko

22 990,43 EUR

PARADA STAV s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/151

pracovné odevy MOaPS

380,16 EUR

Statex, s.r.o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/150

dekontaminácia chladiaceho boxu

99,00 EUR

PETINA

obec

6. 5. 2024

DF2024/149

okrasné dreviny na verejné priestranstvo

358,50 EUR

Anna Borošová ERBE - prevádzkareň

obec

6. 5. 2024

DF2024/148

kamenivo k údržbe priekop

608,52 EUR

Agromelio, s r.o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/147

školské pomôcky MŠ

38,20 EUR

Dr. Josef Raabe Slovensko

obec

6. 5. 2024

DF2024/146

nabíjačky do siete

37,68 EUR

Alza.sk s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/145

kancelárske potreby

144,24 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/144

vývoz komunálneho odpadu

1 303,01 EUR

KOSIT a. s.

obec

6. 5. 2024

DF2024/143

reprezentačné výdavky

340,00 EUR

VICTORIA PREŠOV, s.r.o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/142

reprezentačné výdavky

371,70 EUR

VICTORIA PREŠOV, s.r.o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/141

prístup na portál

240,00 EUR

RELIA, s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/140

energia - OcÚ

219,84 EUR

Východoslovenská energetika

obec

6. 5. 2024

DF2024/139

korugované rúry

2 905,01 EUR

IMSTEAM s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/138

verejné osvetlenie

149,45 EUR

Východoslovenská energetika

obec

6. 5. 2024

DF2024/137

verejné osvetlenie

112,20 EUR

Východoslovenská energetika

obec

6. 5. 2024

DF2024/136

projektový manažér

250,00 EUR

TIMERA s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/135

vodovodná prípojka

233,60 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

6. 5. 2024

DF2024/134

za telefóny

80,92 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

6. 5. 2024

DF2024/133

prenájom rohože

58,66 EUR

Lindstrom

obec

6. 5. 2024

DF2024/132

za telefóny + sim karta na rozhlas

77,97 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

6. 5. 2024

DF2024/131

misky a fólia na sklad

177,36 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/130

činnosť BOZP

192,00 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/129

systémová podpora URBIS

311,62 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 4526

Zverejňovanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.