Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
4. 9. 2023

DF2023/164

telefóny

75,47 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

4. 9. 2023

DF2023/163

detská pena pre DHZ

115,00 EUR

Florian, s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/162

čísla pre rodinné domy

149,75 EUR

LIM PO, s.r.o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/161

školské učebnice

79,80 EUR

AITEC, s.r.o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/160

školské učebnice

870,32 EUR

AITEC, s.r.o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/159

prenájom rohože

45,86 EUR

Lindstrom

obec

4. 9. 2023

DF2023/158

servis auta

486,50 EUR

Juraško Martin - AUTOSERVIS

obec

4. 9. 2023

DF2023/157

IS na Výdajňu vody

2 001,60 EUR

ARAD Slovakia s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/156

súčiastky do kosačiek

53,30 EUR

Richard Matušovský

obec

4. 9. 2023

DF2023/155

kontajnery

555,48 EUR

Ferex, s.r.o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/154

ekukácia rómskych detí - vzdelávanie

300,00 EUR

Dr. Josef Raabe Slovensko

obec

4. 9. 2023

DF2023/153

za telefóny

80,12 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

4. 9. 2023

DF2023/152

knihy pre deti MŠ

63,50 EUR

Život a zdravie-Fišer

obec

4. 9. 2023

DF2023/151

čistiace a didaktické potreby

100,53 EUR

APL plus, s r.o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/150

za elektrinu ZŠ

833,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 9. 2023

DF2023/149

výdajňa vody

2 001,60 EUR

ARAD Slovakia s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/148

ročná kontrola ihriska

120,00 EUR

MIDASLOVAKIA.eu, s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/147

betónový plot

3 391,64 EUR

PROFIL INVEST THREE s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/146

polievkové misky na obedy

101,57 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/145

vývoz TKO

1 701,36 EUR

KOSIT a. s.

obec

4. 9. 2023

DF2023/144

verejné osvetlenie

117,61 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 9. 2023

DF2023/143

verejné osvetlenie

117,11 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 9. 2023

DF2023/142

za energiu OcÚ

272,34 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 9. 2023

DF2023/141

za telefóny a internet

74,26 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

4. 9. 2023

DF2023/140

údržba ciest

528,00 EUR

Despan, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 326-350 z 4361

Zverejňovanie

Prezidentské voľby marec 2024

voľby

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.