Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 1. 2023

DF2022/478

učebné a hygienické pomôcky pre deti MS

107,08 EUR

APL plus, s r.o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/477

reinštalácia notebookov a servis IT

205,44 EUR

Mgr. Rastislav Pribula - OXCOM

obec

17. 1. 2023

DF2022/476

licencie na mapový portál

360,00 EUR

T-MAPY s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/475

internet MŠ

16,60 EUR

M. S. Profi, s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/474

za plyn - OcÚ

508,30 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/473

za plyn ZŠ

1 708,10 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/472

licenč.poplatok

294,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/471

kamenivo na posyp

174,72 EUR

Agromelio, s r.o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/470

adventné sviece

540,00 EUR

Vianocne osvetlenie s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/469

licencia modul mzdy

137,88 EUR

KEO, s r.o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/468

zemné práce pri stavbe obecného vodovodu

384,00 EUR

Mgr. Vladimír Gajdoš

obec

17. 1. 2023

DF2022/467

potraviny ŠJ

1 056,05 EUR

Pekáreň Mirkovce, s r.o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/466

potraviny ŠJ

287,83 EUR

Mäsiarstvo TONY

obec

17. 1. 2023

DF2022/465

mikulášske bal.

169,32 EUR

Feňak Ján

obec

17. 1. 2023

DF2022/464

mikuláške balíčky pre deti ZŠ

473,10 EUR

Feňak Ján

obec

17. 1. 2023

DF2022/463

vývoz komunálneho odpadu

701,76 EUR

KOSIT a. s.

obec

17. 1. 2023

DF2022/462

prenájom bedne

43,68 EUR

KOSIT a. s.

obec

17. 1. 2023

DF2022/461

kybernetická bezpečnosť

105,00 EUR

KB PROTECT s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/460

potraviny školská jedáleň

394,36 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

17. 1. 2023

DF2022/459

mikulášske balíčky pre deti

427,00 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

17. 1. 2023

DF2022/458

plyn MŠ

1 134,70 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/457

verejné osvetlenie

158,23 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/456

verejné osvetlenie

159,67 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/455

energia - obecný úrad

319,55 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/454

interaktívna tabuľa pre MŠ s inštaláciou

1 844,10 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 351-375 z 4169

Zverejňovanie

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

                Výročná správa 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.