Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 7. 2016

2015000006

96,54 EUR

Východoslovenská energetika

obec

27. 7. 2016

2015000005

67,21 EUR

Východoslovenská energetika

obec

27. 7. 2016

2015000004

14,40 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000003

114,76 EUR

VVS

obec

27. 7. 2016

2015000002

686,81 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000001

48,86 EUR

Poradca podnikateľa s r.o

obec

27. 7. 2016

2016000151

119,47 EUR

VVS

obec

27. 7. 2016

2016000150

24,19 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2016000149

20,40 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000148

14,40 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000147

603,89 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000146

55,28 EUR

Východoslovenská energetika

obec

27. 7. 2016

2016000145

485,00 EUR

EkoSem-Stanislav Seman

obec

27. 7. 2016

2016000144

829,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

27. 7. 2016

2016000143

46,52 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2016000142

71,51 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

27. 7. 2016

2016000141

95,33 EUR

Mgr. Rastislav Pribula - OXCOM

obec

27. 7. 2016

2016000140

202,97 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000139

39,60 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000138

6,00 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000137

108,73 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

27. 7. 2016

2016000136

300,00 EUR

STARK Consulting s.r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000135

8 784,60 EUR

KAMTEL, s. r. o.

obec

27. 7. 2016

2016000134

234,00 EUR

JS Agrotechnika

obec

27. 7. 2016

2016000133

2 046,00 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 3801-3825 z 3957

Zverejňovanie

Zápis detí MŠ Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.