Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28. 7. 2016

2013000021

2 220,00 EUR

SPP

obec

28. 7. 2016

2013000020

427,00 EUR

VSE

obec

28. 7. 2016

2013000019

1 662,00 EUR

VSE

obec

28. 7. 2016

2013000018

1 584,00 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

28. 7. 2016

2013000017

14,40 EUR

Fura s r.o.

obec

28. 7. 2016

2013000016

36,56 EUR

Ševt a.s.

obec

28. 7. 2016

2013000015

30,00 EUR

SPS Servis spol.s.r.o.

obec

28. 7. 2016

2013000014

51,01 EUR

SPP

obec

28. 7. 2016

2013000013

287,03 EUR

O.S.V.O.comp. s r.o.

obec

28. 7. 2016

2013000012

13,50 EUR

KEO, s r.o.

obec

28. 7. 2016

2013000011

151,93 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

28. 7. 2016

2013000010

157,50 EUR

SPP

obec

28. 7. 2016

2013000009

63,88 EUR

Buroprofi Kanex Slovakia

obec

28. 7. 2016

2013000008

13,50 EUR

KEO, s r.o.

obec

28. 7. 2016

2013000007

36,00 EUR

Exo technologies, spol. s

obec

28. 7. 2016

2013000006

87,79 EUR

Blichár Prešov, s r.o.

obec

28. 7. 2016

2013000005

90,04 EUR

Blichár Prešov, s r.o.

obec

28. 7. 2016

2013000004

90,15 EUR

Presnet s r.o.

obec

28. 7. 2016

2013000003

1 779,47 EUR

Miroslav Chovanec

obec

28. 7. 2016

2013000002

1 198,66 EUR

Despan, s.r.o.

obec

28. 7. 2016

2013000001

52,00 EUR

Inprost s r.o.

obec

28. 7. 2016

2014000237

90,15 EUR

Presnet s r.o.

obec

28. 7. 2016

2014000236

30,98 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

28. 7. 2016

2014000235

18,77 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

28. 7. 2016

2014000234

15,98 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 3801-3825 z 4526

Zverejňovanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.