Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 7. 2016

2016000132

92,18 EUR

Ševt a.s.

obec

27. 7. 2016

2016000131

142,55 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000130

23,99 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2016000129

28,50 EUR

Ševt a.s.

obec

27. 7. 2016

2016000128

50,00 EUR

Regionálne združenie obcí

obec

27. 7. 2016

2016000127

67,98 EUR

PRO SILVA

obec

27. 7. 2016

2016000126

3 960,00 EUR

INGRES, s.r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000125

2 512,80 EUR

KAMTEL, s. r. o.

obec

27. 7. 2016

2016000124

70,00 EUR

USK-stavebno-dopravná fir

obec

27. 7. 2016

2016000123

962,96 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000122

34,03 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

27. 7. 2016

2016000121

88,44 EUR

Hagleitner service

obec

27. 7. 2016

2016000120

64,60 EUR

Východoslovenská energetika

obec

27. 7. 2016

2016000119

2 495,23 EUR

PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.

obec

27. 7. 2016

2016000118

56,58 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2016000117

103,40 EUR

Železiarstvo

obec

27. 7. 2016

2016000116

58,01 EUR

Blichár Prešov, s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000115

829,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

27. 7. 2016

2016000114

406,53 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000113

39,60 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000112

6,00 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000111

5,00 EUR

Mgr. Rastislav Pribula - OXCOM

obec

27. 7. 2016

2016000110

75,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochra

obec

27. 7. 2016

2016000109

84,48 EUR

VVS

obec

27. 7. 2016

2016000108

2 046,00 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 3826-3850 z 3957

Zverejňovanie

Zápis detí MŠ Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.