Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 7. 2016

2015000168

39,60 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000167

412,93 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000166

795,20 EUR

EkoSem-Stanislav Seman

obec

27. 7. 2016

2015000165

663,24 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000164

300,32 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000163

1 267,20 EUR

GP - 3, s. r. o.

obec

27. 7. 2016

2015000162

870,50 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000161

122,37 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

27. 7. 2016

2015000160

1 353,40 EUR

dobrovolnihasici.sk

obec

27. 7. 2016

2015000159

72,00 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000158

80,36 EUR

Železiarstvo

obec

27. 7. 2016

2015000157

1 071,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

27. 7. 2016

2015000156

2 529,12 EUR

TABRIS PLUS s.r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000155

4 669,86 EUR

TABRIS PLUS s.r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000154

33,98 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

27. 7. 2016

2015000153

39,60 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000152

208,87 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000151

1 624,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

27. 7. 2016

2015000150

451,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

27. 7. 2016

2015000149

0,59 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2015000148

16,32 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2015000147

16,57 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2015000146

15,98 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2015000145

1 216,44 EUR

Miroslav Chovanec

obec

27. 7. 2016

2015000144

2 744,32 EUR

RAPES,s.r.o. prevádzka Drienov

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 3851-3875 z 4169

Zverejňovanie

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

                Výročná správa 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.