Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 7. 2016

2016000082

843,18 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000081

96,59 EUR

Východoslovenská energetika

obec

27. 7. 2016

2016000080

14,40 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000079

258,98 EUR

Železiarstvo

obec

27. 7. 2016

2016000078

46,18 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2016000077

829,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

27. 7. 2016

2016000076

34,66 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

27. 7. 2016

2016000075

404,94 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000074

39,60 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000073

6,00 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000072

52,00 EUR

BRISTON s.r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000071

42,33 EUR

Presnet s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000070

47,82 EUR

Presnet s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000069

125,00 EUR

Mgr. Rastislav Pribula - OXCOM

obec

27. 7. 2016

2016000068

912,00 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

27. 7. 2016

2016000067

77,00 EUR

Slovgram

obec

27. 7. 2016

2016000066

796,80 EUR

APL plus, s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000065

1 772,51 EUR

Jaroslav Glankovič

obec

27. 7. 2016

2016000064

1 500,00 EUR

IBECO, s.r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000063

299,41 EUR

NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ

obec

27. 7. 2016

2016000062

2 080,00 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000061

23,99 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2016000060

738,60 EUR

ALEX kovový školský nábyt

obec

27. 7. 2016

2016000059

264,00 EUR

GP - 3, s. r. o.

obec

27. 7. 2016

2016000058

396,98 EUR

FAJSI, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 3876-3900 z 3957

Zverejňovanie

Zápis detí MŠ Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.