Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19. 4. 2023

DF2023/068

pokrievky do kuchyne ŠJ

34,60 EUR

EUROGASTROP, s. r. o.

obec

19. 4. 2023

DF2023/067

internetové služby

16,60 EUR

M. S. Profi, s. r. o.

obec

19. 4. 2023

DF2023/066

za telefóny

74,35 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

19. 4. 2023

DF2023/065

za plyn - OcÚ

498,10 EUR

Východoslovenská energetika

obec

19. 4. 2023

DF2023/064

za plyn ZŠ

1 647,90 EUR

Východoslovenská energetika

obec

19. 4. 2023

DF2023/063

za plyn MŠ

992,10 EUR

Východoslovenská energetika

obec

19. 4. 2023

DF2023/062

tlačivá

28,54 EUR

CONNECT

obec

19. 4. 2023

DF2023/061

osobnyudaj.sk

46,80 EUR

osobnyudaj.sk, s. r. o.

obec

19. 4. 2023

DF2023/060

tonery pre Základnú školu

37,20 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

19. 4. 2023

DF2023/059

školenie URBIS

60,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/058

okrasné stromy

765,50 EUR

KRÁSNE ZÁHRADY

obec

2. 3. 2023

DF2023/057

okrasné stromy

765,50 EUR

KRÁSNE ZÁHRADY

obec

2. 3. 2023

DF2023/056

stravné lístky

1 773,80 EUR

Doxx-stravné lístky

obec

2. 3. 2023

DF2023/055

údržba rozhlasu a montáž reproduktorov

1 742,45 EUR

MK hlas, s.r.o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/054

konzultácia URBIS

60,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/053

doplatok za služby SOÚ

752,22 EUR

Mesto Prešov

obec

2. 3. 2023

DF2023/052

realizácia verejného obstarávania

350,00 EUR

Ultima Invest, s. r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/051

prepravné náklady pre deti ZŠ

221,65 EUR

Obec Šarišské Bohdanovce

obec

2. 3. 2023

DF2023/050

kancelárske a čistiace prostriedky

148,53 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/049

IT služby

30,00 EUR

Oto Nándraži

obec

2. 3. 2023

DF2023/048

tonery do tlačiarne

156,00 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/047

školenie URBIS

45,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/046

za energiu - OcÚ

343,68 EUR

Východoslovenská energetika

obec

2. 3. 2023

DF2023/045

verejné osvetlenie

192,78 EUR

Východoslovenská energetika

obec

2. 3. 2023

DF2023/044

verejné osvetlenie

233,84 EUR

Východoslovenská energetika

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 3957

Zverejňovanie

Zápis detí MŠ Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.