Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16. 8. 2022

2022000222

60,00 EUR

Partnerstvo soc.inklúzie ŠARIŠ

obec

16. 8. 2022

2022000221

1 044,70 EUR

Východoslovenská energetika

obec

16. 8. 2022

2022000220

228,80 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

16. 8. 2022

2022000219

1 497,60 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

16. 8. 2022

2022000218

313,80 EUR

Východoslovenská energetika

obec

16. 8. 2022

2022000217

80,00 EUR

Ing. Vladimír Snopek -AQUATECH

obec

16. 8. 2022

2022000216

180,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

obec

16. 8. 2022

2022000215

46,80 EUR

osobnyudaj.sk, s. r. o.

obec

16. 8. 2022

2022000214

150,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000213

171,60 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000212

120,00 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000211

600,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000210

61,48 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

20. 7. 2022

2022000209

2 702,96 EUR

Doprava a mechanizácia, a.s.

obec

20. 7. 2022

2022000208

1 999,00 EUR

Doxx-stravné lístky

obec

20. 7. 2022

2022000207

1 670,00 EUR

Ing. Vladimír Snopek -AQUATECH

obec

20. 7. 2022

2022000206

19,80 EUR

Ševt a.s.

obec

20. 7. 2022

2022000205

273,00 EUR

Východoslovenská distribučná

obec

20. 7. 2022

2022000204

105,12 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000203

38,09 EUR

Lindstrom

obec

20. 7. 2022

2022000202

294,90 EUR

Vengrin Daniel

obec

20. 7. 2022

2022000201

100,00 EUR

Mgr. Tatiana Frištiková

obec

20. 7. 2022

2022000200

252 744,76 EUR

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

obec

20. 7. 2022

2022000199

2 680,00 EUR

VAHOPROJEKT s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000198

43,20 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 3588

Zverejňovanie

Voľby 2022

Voľby 2022

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.