Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
6. 5. 2024

DF2024/107

poplatok za vyjadrenie k stavbe

96,00 EUR

SPP - distribúcia, a. s.

obec

6. 5. 2024

DF2024/106

aktualizačné vzdelávanie MŠ

150,00 EUR

Dr. Josef Raabe Slovensko

obec

6. 5. 2024

DF2024/105

umývací prostriedok do kuchyne

47,47 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/104

materiál pre MŠ

141,95 EUR

APL plus, s r.o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/103

poplatok za vyjadrenie

20,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

6. 5. 2024

DF2024/102

kancelárske obálky

44,58 EUR

Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT

obec

6. 5. 2024

DF2024/101

internet pre MŠ

49,79 EUR

M. S. Profi, s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/100

vývoz komunálneho odpadu

1 371,02 EUR

KOSIT a. s.

obec

6. 5. 2024

DF2024/099

energia za obecný úrad

239,20 EUR

Východoslovenská energetika

obec

6. 5. 2024

DF2024/098

kuchynský odpad

24,00 EUR

ESPIK Group s.r.o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/097

kuchynský odpad

24,00 EUR

ESPIK Group s.r.o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/096

preprava kontajnera

89,80 EUR

Pavol Chovanec NÁKLADNÁ DOPRAVA

obec

6. 5. 2024

DF2024/095

verejné osvetlenie

160,96 EUR

Východoslovenská energetika

obec

6. 5. 2024

DF2024/094

verejné osvetlenie

118,98 EUR

Východoslovenská energetika

obec

6. 5. 2024

DF2024/093

školské licencie

50,00 EUR

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/092

školské licencie

99,95 EUR

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/091

preprava kameniva

60,00 EUR

JK RACIO, s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/090

IT služby a licencie

85,30 EUR

Oto Nándraži

obec

6. 5. 2024

DF2024/089

výkon zodpovednej osoby

46,80 EUR

osobnyudaj.sk, s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/088

za telefóny

81,23 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

6. 5. 2024

DF2024/087

poplatok - Autorský zákon

20,16 EUR

Slov. ochranný zväz autorský

obec

6. 5. 2024

DF2024/086

kamenivo - Výdajňa vody

75,22 EUR

Agromelio, s r.o.

obec

6. 5. 2024

DFE2024/008

potraviny ŠJ

708,25 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

6. 5. 2024

DFE2024/007

potraviny ŠJ

1 444,04 EUR

Pekáreň Mirkovce, s r.o.

obec

6. 5. 2024

DFE2024/006

potraviny ŠJ

815,02 EUR

LUNYS, s. r. o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 4526

Zverejňovanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.