Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
2. 3. 2023

DF2023/043

za telefóny

79,97 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

2. 3. 2023

DF2023/042

prenájom rohože

54,38 EUR

Lindstrom

obec

2. 3. 2023

DF2023/041

odmeny - autorské práva

76,80 EUR

Slovgram

obec

2. 3. 2023

DF2023/040

vypracovanie Žiadosti o NFP

1 000,00 EUR

Ultima Invest, s. r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/039

vypracovanie Žiadosti o NFP

500,00 EUR

Ultima Invest, s. r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/038

vypracovanie žiadosti o projekt

1 000,00 EUR

Ultima Invest, s. r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/037

umývací prostriedok

71,21 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/036

vývoz odpadu

2 473,80 EUR

KOSIT a. s.

obec

2. 3. 2023

DF2023/035

prenájom bedne

43,68 EUR

KOSIT a. s.

obec

2. 3. 2023

DF2023/034

vývoz odpadu

658,68 EUR

KOSIT a. s.

obec

2. 3. 2023

DF2023/033

elektrina MŠ + A

1 061,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

2. 3. 2023

DF2023/032

za energiu ZŠ

833,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

2. 3. 2023

DF2023/031

elektrina ZŠ

1 180,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

2. 3. 2023

DF2023/030

elektrina DS + VO

328,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

2. 3. 2023

DFE2023/004

potraviny ŠJ

361,91 EUR

Mäsiarstvo TONY

obec

2. 3. 2023

DFE2023/003

potraviny jedáleň

301,18 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

2. 3. 2023

DFE2023/002

potraviny pre jedáleň

727,31 EUR

LUNYS, s. r. o.

obec

2. 3. 2023

DFE2023/001

pečivo pre jedáleň

790,65 EUR

Pekáreň Mirkovce, s r.o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/029

inštalácia softvér v MŠ

78,00 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/028

stravné lístky

1 396,20 EUR

Doxx-stravné lístky

obec

2. 3. 2023

DF2023/027

kancelárske potreby

224,42 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/026

sociálny posudok

60,00 EUR

Partnerstvo soc.inklúzie ŠARIŠ

obec

2. 3. 2023

DF2023/025

za plyn MŠ

992,10 EUR

Východoslovenská energetika

obec

2. 3. 2023

DF2023/024

za zemný plyn - OcU

498,10 EUR

Východoslovenská energetika

obec

2. 3. 2023

DF2023/023

zemný plyn pre ZŠ

1 647,90 EUR

Východoslovenská energetika

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 3957

Zverejňovanie

Zápis detí MŠ Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.