Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
4. 9. 2023

DF2023/239

servis IT techniky

144,16 EUR

Oto Nándraži

obec

4. 9. 2023

DF2023/238

chodníky v areál MŠ

6 930,00 EUR

PARADA STAV s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/237

vývoz odpadu

1 518,60 EUR

KOSIT a. s.

obec

4. 9. 2023

DF2023/236

za energiu - OcÚ

264,55 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 9. 2023

DF2023/235

verejné osvetlenie

82,94 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 9. 2023

DF2023/234

verejné osvetlenie

85,46 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 9. 2023

DF2023/233

reproduktory

86,40 EUR

MK hlas, s.r.o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/232

čističky odpadových vôd

2 890,40 EUR

Ing. Vladimír Snopek -AQUATECH

obec

4. 9. 2023

DF2023/231

lekárničky

196,49 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/230

poplatok za školenie

45,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/229

ochranná obuv

26,34 EUR

CANIS SAFETY a.s.

obec

4. 9. 2023

DF2023/228

nábytková zostava

1 867,99 EUR

MERKURY SHOP s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/227

právne služby

80,00 EUR

Mgr. Tatiana Frištiková - advokátka

obec

4. 9. 2023

DF2023/226

kybernetická bezpečnosť

105,00 EUR

KB PROTECT s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/225

prenájom vozidla - prevoz materiálu

60,00 EUR

Stanislav Škorica - PRIMA

obec

4. 9. 2023

DFE2023/024

potraviny ŠJ

391,94 EUR

Mäsiarstvo TONY

obec

4. 9. 2023

DFE2023/023

potraviny ŠJ

1 640,23 EUR

Pekáreň Mirkovce, s r.o.

obec

4. 9. 2023

DFE2023/022

potraviny ŠJ

1 002,27 EUR

LUNYS, s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DFE2023/021

potraviny ŠJ

905,16 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

4. 9. 2023

DF2023/224

za plyn OcÚ

498,10 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 9. 2023

DF2023/223

za telefóny

79,97 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

4. 9. 2023

DF2023/222

za telefóny

76,53 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

4. 9. 2023

DF2023/221

kanalizačné rúry

453,96 EUR

PIL - STAV, s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/220

činnosť BOZP

192,00 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

obec

4. 9. 2023

DF2023/219

za plyn ZŠ

1 647,90 EUR

Východoslovenská energetika

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 4169

Zverejňovanie

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

                Výročná správa 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.