Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 11. 2022

DF2022/310

kovový regál pre MŠ

55,40 EUR

BERSICOMP s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/309

interiérové vybavenie MŠ

35 982,00 EUR

Wenge s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/308

právne služby

80,00 EUR

Mgr. Tatiana Frištiková - advokátka

obec

9. 11. 2022

DF2022/307

za internet MŠ

16,60 EUR

M. S. Profi, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/306

zapojenie internetu do MŠ

251,00 EUR

M. S. Profi, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/305

elektrina OcÚ

199,04 EUR

Východoslovenská energetika

obec

9. 11. 2022

DF2022/304

tonery do tlačiarne OcÚ

96,60 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/303

kamenivo k ceste do osady

215,86 EUR

Agromelio, s r.o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/302

za plyn ZŠ

1 294,50 EUR

Východoslovenská energetika

obec

9. 11. 2022

DF2022/301

zemný plyn

387,10 EUR

Východoslovenská energetika

obec

9. 11. 2022

DF2022/300

preprava materiálu

55,00 EUR

Stanislav Škorica - PRIMA

obec

9. 11. 2022

DF2022/299

učebné pomôcky a výtvarné pre MŠ

1 027,45 EUR

APL plus, s r.o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/298

osadenie a zapojenie čističky ZŠ

2 260,11 EUR

VVS - STAV s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/297

správne poplatky stavebné 2 Q

100,00 EUR

Mesto Prešov

obec

9. 11. 2022

DF2022/296

stolíky pre Materskú škôlku

546,90 EUR

nabbi, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/295

rúry a obrúbniky - priekopy okolo cesty v obci

882,40 EUR

RAPES,s.r.o. prevádzka Drienov

obec

9. 11. 2022

DF2022/294

za telefón a internet

66,49 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

9. 11. 2022

DF2022/293

osobný udaj - zodpovedná osoba

46,80 EUR

osobnyudaj.sk, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/292

ročná prevádzka webovej stránky

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/291

dúchadlo do čistiarne - dolná časť obce

180,00 EUR

Ing. Vladimír Snopek -AQUATECH

obec

9. 11. 2022

DF2022/290

SET paplon vankúš pre MŠ

504,00 EUR

EMI - Sabinov s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/289

knihy a hračky pre ZŠ

543,00 EUR

ELARIN, s.r.o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/288

verejné obstarávanie - Výdajňa vody

420,00 EUR

HydroVolt Energy, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/287

dezinfekcia potrubia a rozbor vody

600,00 EUR

Aqualive Technology, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/286

tlačivá pre Základnú školu

79,08 EUR

Ševt a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 876-900 z 4526

Zverejňovanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.