Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20. 7. 2022

2022000210

61,48 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

20. 7. 2022

2022000209

2 702,96 EUR

Doprava a mechanizácia, a.s.

obec

20. 7. 2022

2022000208

1 999,00 EUR

Doxx-stravné lístky

obec

20. 7. 2022

2022000207

1 670,00 EUR

Ing. Vladimír Snopek -AQUATECH

obec

20. 7. 2022

2022000206

19,80 EUR

Ševt a.s.

obec

20. 7. 2022

2022000205

273,00 EUR

Východoslovenská distribučná

obec

20. 7. 2022

2022000204

105,12 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000203

38,09 EUR

Lindstrom

obec

20. 7. 2022

2022000202

294,90 EUR

Vengrin Daniel

obec

20. 7. 2022

2022000201

100,00 EUR

Mgr. Tatiana Frištiková - advokátka

obec

20. 7. 2022

2022000200

252 744,76 EUR

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

obec

20. 7. 2022

2022000199

2 680,00 EUR

VÁHOPROJEKT s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000198

43,20 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000197

468,78 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

20. 7. 2022

2022000196

149,75 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000195

72,00 EUR

RELIA, s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000194

209,51 EUR

Východoslovenská energetika

obec

20. 7. 2022

2022000193

93,61 EUR

Východoslovenská energetika

obec

20. 7. 2022

2022000192

90,37 EUR

Východoslovenská energetika

obec

20. 7. 2022

2022000191

79,97 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

20. 7. 2022

2022000190

155,36 EUR

APL plus, s r.o.

obec

20. 7. 2022

2022000189

211,20 EUR

Ing. Vladimír Škvarek

obec

20. 7. 2022

2022000188

535,00 EUR

A. H. Company s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000187

565,00 EUR

A. H. Company s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000186

702,72 EUR

KOSIT a. s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 976-1000 z 4526

Zverejňovanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.