Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.05.2021

2021000131

výchovno-vzdel.program

150,00 EUR

MF - ROOF s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000130

ochranný zdravotnícky materiál

169,30 EUR

UNIZDRAV Prešov, s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000129

vodné, stočné - OcÚ + ZŠ

287,17 EUR

VVS, a.s.

obec

05.05.2021

2021000128

skrinka do WC

109,00 EUR

Massive home s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000127

vypracovanie ŽoNFP

950,00 EUR

Ľubica Onofrejová - LUBON

obec

05.05.2021

2021000126

za plyn

335,20 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000125

za bedne

43,68 EUR

KOSIT a. s.

obec

05.05.2021

2021000124

vývoz odpadu

971,86 EUR

KOSIT a. s.

obec

05.05.2021

2021000123

terénne úpravy v obci

150,00 EUR

SOP-CAR s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000122

za energiu OcÚ

110,74 EUR

Východoslovenská energetika

obec

05.05.2021

2021000121

verejné osvetlenie

63,72 EUR

Východoslovenská energetika

obec

05.05.2021

2021000120

verejné osvetlenie

64,34 EUR

Východoslovenská energetika

obec

05.05.2021

2021000119

1 Q - kybernetická bezpečnosť

35,00 EUR

KB PROTECT s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000118

cena práce za 3/2021 MOM

775,27 EUR

FNsP J. A. Reimana

obec

05.05.2021

2021000117

ochranné pracovné pomôcky

65,20 EUR

SCHNIERER PDL s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000116

dezinfekcia

71,64 EUR

PharmaComp s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000115

dekontamináciia DS

70,00 EUR

PETINA

obec

05.05.2021

2021000114

telefón TSP

22,00 EUR

O2 Slovakia, s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000113

vypracovanie PHSR

990,00 EUR

PROROZVOJ, s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000112

za telefón

80,52 EUR

T-Com

obec

05.05.2021

2021000111

ochranné rukavice

171,00 EUR

UNIZDRAV Prešov, s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000110

za plyn

559,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000109

kancelárske potreby

154,78 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000108

stravovanie - COVID testovanie

28,00 EUR

PJ senior, s. r. o.

obec

05.05.2021

2021000107

virtuálna knižnica

6,64 EUR

KOMENSKY, s. r. o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: