Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
6. 5. 2024

DF2024/061

školenie

75,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/060

za orez drevín

350,00 EUR

Plutus s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/059

jednorázové nádoby na sklad ŠJ

210,06 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/058

materiál - oprava strechy

18,14 EUR

Klampiarske centrum PALLO s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/057

materiál - oprava strechy

222,07 EUR

Klampiarske centrum PALLO s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/056

vývoz komunálneho odpadu

2 565,96 EUR

KOSIT a. s.

obec

6. 5. 2024

DF2024/055

príspevok na zabezpečenie autob.dopravy

226,20 EUR

Obec Šarišské Bohdanovce

obec

6. 5. 2024

DF2024/054

materiál ZŠ

497,60 EUR

APL plus, s r.o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/053

za energiu OcÚ

220,24 EUR

Východoslovenská energetika

obec

6. 5. 2024

DF2024/052

verejné osvetlenie

208,03 EUR

Východoslovenská energetika

obec

6. 5. 2024

DF2024/051

verejné osvetlenie

140,32 EUR

Východoslovenská energetika

obec

6. 5. 2024

DF2024/050

Obecné noviny

57,20 EUR

Inprost s r.o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/049

doplatok za Spoločnú úradovňu

979,80 EUR

Mesto Prešov

obec

6. 5. 2024

DF2024/048

prenájom rohože

49,46 EUR

Lindstrom

obec

6. 5. 2024

DF2024/047

za telefóny + sim karta na rozhlas

76,81 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

6. 5. 2024

DF2024/046

za telefóny

80,14 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

6. 5. 2024

DF2024/045

poplatok za zvukové záznamy

76,80 EUR

Slovgram

obec

6. 5. 2024

DF2024/044

kuchynské náradie

79,32 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/043

svet škôlkara - distribúcia

37,20 EUR

Dr. Josef Raabe Slovensko

obec

6. 5. 2024

DF2024/042

správne poplatky

200,00 EUR

Mesto Prešov

obec

6. 5. 2024

DF2024/041

revízia komína

20,00 EUR

Ján Molnár

obec

6. 5. 2024

DF2024/040

kontrola komínov v ZŠ

60,00 EUR

Ján Molnár

obec

6. 5. 2024

DF2024/039

dezinfekčné prostriedky MŠ

181,05 EUR

APL plus, s r.o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/038

lyžičky do kuchyne

50,08 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

6. 5. 2024

DF2024/037

za elektrinu

273,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 4526

Zverejňovanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.