Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
5. 3. 2019

2019000033

446,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

5. 3. 2019

2019000032

324,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

5. 3. 2019

2019000031

842,70 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

5. 3. 2019

2019000030

94,18 EUR

T-Com

obec

5. 3. 2019

2019000029

120,00 EUR

OXCOM

obec

5. 3. 2019

2019000028

46,54 EUR

Ševt a.s.

obec

5. 3. 2019

2019000027

39,60 EUR

Fura s r.o.

obec

5. 3. 2019

2019000026

267,12 EUR

Fura s r.o.

obec

5. 3. 2019

2019000025

42,08 EUR

Lindstrom

obec

5. 3. 2019

2019000024

184,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

5. 3. 2019

2019000023

43,18 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

5. 3. 2019

2019000022

638,00 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

4. 2. 2019

2019000021

48,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

obec

4. 2. 2019

2019000020

122,46 EUR

O.S.V.O.comp. s r.o.

obec

4. 2. 2019

2019000019

76,80 EUR

Slovgram

obec

4. 2. 2019

2019000018

9,60 EUR

Fura s r.o.

obec

4. 2. 2019

2019000017

12,00 EUR

LIM PO, s.r.o.

obec

4. 2. 2019

2019000016

540,20 EUR

Mesto Prešov

obec

4. 2. 2019

2019000015

46,69 EUR

CANIS SAFETY a.s.

obec

4. 2. 2019

2019000014

18,60 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

4. 2. 2019

2019000013

28,98 EUR

T-Com

obec

4. 2. 2019

2019000012

144,31 EUR

Východ.vodárenská spoločnosť

obec

4. 2. 2019

2019000011

45,00 EUR

Mesto Prešov

obec

4. 2. 2019

2019000010

120,90 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

4. 2. 2019

2019000009

1 449,34 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1601-1625 z 3588

Zverejňovanie

Voľby 2022

Voľby 2022

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.