Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
4. 3. 2022

2022000047

450,00 EUR

ROYAL FOREST

obec

4. 3. 2022

2022000046

114,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

obec

4. 3. 2022

2022000045

verejné osvetlenie

132,28 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 3. 2022

2022000044

165,72 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 3. 2022

2022000043

24,00 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

4. 3. 2022

2022000042

76,80 EUR

Slovgram

obec

4. 3. 2022

2022000041

139,27 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 3. 2022

2022000040

40,00 EUR

Ján Molnár - Kominárstvo

obec

4. 3. 2022

2022000039

revízie komína

20,00 EUR

Ján Molnár - Kominárstvo

obec

4. 3. 2022

2022000038

43,68 EUR

KOSIT a. s.

obec

4. 3. 2022

2022000037

30,30 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

4. 3. 2022

2022000036

124,09 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

4. 3. 2022

2022000035

435,00 EUR

Mesto Prešov

obec

4. 3. 2022

2022000034

45,17 EUR

Lindstrom

obec

4. 3. 2022

2022000033

64,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 3. 2022

2022000032

885,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 3. 2022

2022000031

80,05 EUR

T-Com

obec

4. 3. 2022

2022000030

132,16 EUR

APL plus, s r.o.

obec

4. 3. 2022

2022000029

236,40 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

4. 3. 2022

2022000028

780,80 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

4. 3. 2022

2022000027

232,22 EUR

Mesto Prešov

obec

4. 3. 2022

2022000026

565,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 3. 2022

2022000025

617,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

4. 3. 2022

2022000024

61,48 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

4. 3. 2022

2022000023

120,00 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 201-225 z 3588

Zverejňovanie

Voľby 2022

Voľby 2022

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.