Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Zmluvy

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 9. 2014

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A0664691

22,99 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

obchodná zmluva

93/07/01/140

0,00 EUR

KEO, s r.o.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1010655202

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

zmluva o pripojení

-

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

zmluva o pripojení

-

90,15 EUR

Presnet s r.o.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

úrazové poistenie

2123001992

54,04 EUR

Uniqa-poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

poistná zmluva

4417010775

5,33 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

poistná zmluva

416022855

169,20 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

poistná zmluva

416022856

218,03 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

Poistná zmluva

1360578703

216,49 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

19. 9. 2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

-

732,00 EUR

Ján Feňák

Obec Mirkovce

27. 8. 2014

Zmluva o poskytovaní suchej stravy

-

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

14. 8. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočt. kapitoly Ministerstva

-

3,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja

Obec Mirkovce

3. 7. 2014

Zmluva o poskytovaní vybraných súborov z katastra

831-11-4711/2014

0,00 EUR

Geodetický a kartograf.ús

Obec Mirkovce

26. 6. 2014

Zmluva o užívaní poľovného revíru SOBRANA

-

10,06 EUR

Poľovnícke združenie Sobrana

Obec Mirkovce

28. 5. 2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

-

680,00 EUR

Hirekon, s r.o.

Obec Mirkovce

22. 5. 2014

Zmluva o poskytnutí práv na antivírusovú službu AVS

06/2014

93,32 EUR

MICRONIC a. s.

Obec Mirkovce

8. 4. 2014

Kúpna zmluva

002/2014/HA

45,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Mirkovce

8. 4. 2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

2/2014

65,23 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

7. 4. 2014

Zmluva o dielo č. 01/2014

01/2014

41,00 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

26. 2. 2014

Zmluva o združenej dodávke plynu

-

38,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

Obec Mirkovce

21. 2. 2014

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO

6577684053

40,61 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

17. 2. 2014

Zmluva č.1/2014 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ

1/2014

65,23 EUR

Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice

Obec Mirkovce

14. 11. 2013

Zmluva o poskytovaní suchej stravy

-

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

30. 9. 2013

Zmluva o pripojení

24ZVS 00006952143

62,50 EUR

Východoslovenská distribučná

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 251-275 z 284

Zverejňovanie

Referendum 2023

referendum

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Chodník a cesta k rómskej osade

Chodník projekt

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.