Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Zmluvy

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A17832417

20,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Mirkovce

11. 8. 2021

Zmluva o dielo č. 4/2021

Zmluva o dielo č. 4/2021

11 026,02 EUR

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

6. 8. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb

1,30 EUR

Obec Mirkovce

Cmarová Ľudmila

4. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

77,97 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

1. 7. 2021

Poistná zmluva

5190055995

189,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

24. 6. 2021

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

Dohoda č. 21/37/054/58

10 760,40 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

10. 6. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

300,37 EUR

Ladislav Balog

Obec Mirkovce

4. 6. 2021

Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 1/2021

50,00 EUR

Mesto Košice

Obec Mirkovce

28. 5. 2021

Poistná zmluva

3619402518

50,30 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

26. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/2021

100,00 EUR

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Mirkovce

24. 5. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

ZK01/VK/13/04/002

6,64 EUR

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Mirkovce

19. 5. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo MBC

443 632,98 EUR

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Obec Mirkovce

14. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Zmluva č. 321 0888

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Mirkovce

27. 4. 2021

Zmluva o dielo č. 3/2021

Zmluva o dielo č. 3/2021

62 678,54 EUR

FEDAN s. r. o.

Obec Mirkovce

23. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

10,80 EUR

MK hlas, s.r.o.

Obec Mirkovce

19. 4. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná

Obec Mirkovce

13. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

800,00 EUR

Ing. Janka Hirjáková

Obec Mirkovce

24. 3. 2021

Zmluva o dielo č. 2/2021

Zmluva o dielo č. 2/2021

500,00 EUR

Ing.Vladimír Kačmár-firma MC44

Obec Mirkovce

24. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Mirkovce

10. 3. 2021

Rámcová zmluva o zabezp. externého projektového manažmentu č. 20021P

Rámcová zmluva o zabezp. externého projektového ma

500,00 EUR

Novo Funding s. r. o.

Obec Mirkovce

3. 3. 2021

Zmluva o dielo 1/2021

Zmluva o dielo 1/2021

16 480,65 EUR

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

2. 3. 2021

Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID

Zmluva č. C318/2021

0,00 EUR

FECUPRAL s. r. o.

Obec Mirkovce

1. 3. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35,00 EUR

KB PROTECT s. r. o.

Obec Mirkovce

26. 2. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

990,00 EUR

PROROZVOJ, s. r. o.

Obec Mirkovce

22. 2. 2021

Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky

Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránk

59,88 EUR

Dobraobec s. r. o.

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 284

Zverejňovanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.