Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37800

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Mirkovce

22.06.2017

Zmluva o poskytnutí vzdelávacích a IT služieb

Zmluva

237,00 EUR

SMILES SK s.r.o.

Obec Mirkovce

09.06.2017

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2017/000598-001

viď zmluva

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

01.06.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 02/2017

28 665,24 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

28.04.2017

Zmluva o dielo

Č. 3A-ZOD-0030417

22 530,50 EUR Dvadsaťdvatisícpäťstotridsaťeur

O.S.V.O. comp, a.s.

Obec Mirkovce

27.04.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

800,00 EUR

Ing. Ema Šivecová

Obec Mirkovce

01.04.2017

Mandátna zmluva

MZ 013 0 - 2017

950,00 EUR

Ing. Karol Fábry

Obec Mirkovce

22.03.2017

Mandátna zmluva

MZ 009 0 -2017

1 480,00 EUR

Ing. Karol Fábry

Obec Mirkovce

10.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

1/2017

260,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

10.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

240,00 EUR

Top Spoločnosti s.r.o.

Obec Mirkovce

02.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/2017

65,23 EUR

Mesto Košice

Obec Mirkovce

01.03.2017

Zmluva o dielo č. 01/2017

1/2017

19 987,65 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

09.12.2016

Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

1

1,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

09.12.2016

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

1

1,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

20.10.2016

Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru

Zmluva na výkon činností stavebného dozoru

4 600,00 EUR

Vincent Tomaščík

Obec Mirkovce

25.08.2016

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s verejným obstarávaním

Mandátna zmluva

1 670,00 EUR

STARK Consulting s.r.o.

Obec Mirkovce

25.08.2016

Zmluva o poskytovaní suchej stravy

2

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

07.07.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

-

1,00 EUR

NATUR - PACK, a. s.

Obec Mirkovce

07.07.2016

Zmluva o dielo č. 01/2016

1/2016

20,00 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

06.07.2016

Zmluva o poskytovaní služieb externého manažmentu pre projekt

3/2016

5 340,00 EUR

VAHOPROJEKT s. r. o.

Obec Mirkovce

20.06.2016

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

NSWD-012-5-2016-SK

250,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

20.06.2016

Zmluva o dielo

NSWD-012-5-2016-SK

490,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

16.06.2016

Zmluva o dielo

D253/2016

11,00 EUR

KAMTEL, s. r. o.

Obec Mirkovce

09.06.2016

Darovacia zmluva

-

648,60 EUR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Obec Mirkovce

01.06.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/2016

65,23 EUR

Mesto Košice

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: