Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.03.2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

-

1,00 EUR

NATUR - PACK, a. s.

Obec Mirkovce

15.02.2016

Zmluva o iných prácach a výkonoch

-

3,00 EUR

IBECO, s.r.o.

Obec Mirkovce

11.12.2015

Zmluva č. 3/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

3/2015

65,23 EUR

Mesto Košice

Obec Mirkovce

27.11.2015

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentá

8 450,00 EUR

ALVEST MONT MIDDLE EAST, s.r.o

Obec Mirkovce

06.11.2015

Mandátna zmluva č. 14/2015/VO

14/2015/VO

450,00 EUR

mkbstav

Obec Mirkovce

04.11.2015

Zmluva o vykonávaní servisných prehliadok a opráv ČOV

Zmluva o vykonávaní servisných prehliadok ČOV

25,00 EUR

AQUATECH, s. r. o.

Obec Mirkovce

14.10.2015

Zmluva o dielo č. 01/2015

01/2015

16,00 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

13.07.2015

Dohoda o poskytovaní údajov z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

-

1,00 EUR

Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov

Obec Mirkovce

06.05.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

-

700,00 EUR

Hirekon, s r.o.

Obec Mirkovce

08.04.2015

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

-

1,00 EUR

Východoslovenská distribučná

Obec Mirkovce

30.03.2015

Zmluva o dielo

-

12,00 EUR

Jaroslav Glankovič

Obec Mirkovce

27.03.2015

Kúpna zmluva

-

8,00 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

Obec Mirkovce

13.03.2015

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

20,00 EUR

Despan Servis

Obec Mirkovce

09.03.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

2/2015

456,61 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

26.02.2015

Zmluva o dielo 1/15

1/15

1,00 EUR

Despan Servis

Obec Mirkovce

24.02.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

1/2015

65,23 EUR

Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice

Obec Mirkovce

20.11.2014

zmluva o dielo

-

40,00 EUR

Ing. Edgar Sánik

Obec Mirkovce

29.09.2014

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

826653

0,00 EUR

VSE

Obec Mirkovce

29.09.2014

zmluva o dodávke elektriny

5100260254C

0,00 EUR

VSE

Obec Mirkovce

29.09.2014

Zmluva o výkone správy majetku obce

1060/20/2007

0,00 EUR

VVS

Obec Mirkovce

29.09.2014

nájomná zmluva

-

109,29 EUR

F-DACH, spol s r. o.

Obec Mirkovce

29.09.2014

zmluva o zabezpečení stravných lístkov

09K773095

4,00 EUR

Doxx-stravné lístky

Obec Mirkovce

29.09.2014

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A0664691

22,99 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Mirkovce

29.09.2014

obchodná zmluva

93/07/01/140

0,00 EUR

KEO, s r.o.

Obec Mirkovce

29.09.2014

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1010655202

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: