Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Samospráva

Obecný úrad

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo:

 • Mgr. Marián Engel (KDH) - starosta obce
 • Ľubomír Pancurák (KDH)
 • Andrea Engeľová (KDH)
 • Mgr. Martin Reguli (KDH)
 • František Engeľ (KDH)
 • Mgr. Zuzana Korupecká (KDH) 
 • Peter Feňak (KDH)
 • Martin Juraško (SME RODINA)

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov:

 • Mgr. Zuzana Korupecká - predseda
 • Mgr. Martin Reguli
 • Andrea Engeľová

Komisia na ochranu verejného poriadku a ekológie:

 • Ľubomír Pancurák - predseda
 • František Engeľ
 • Peter Feňak
 • Martin Juraško

Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport: 

 • Mgr. Martin Reguli - predseda
 • Peter Feňak
 • František Engeľ
 • Ľubomír Pancurák
 • Martin Juraško

Kontrolór obce:

 • doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.

Samospráva

Referendum 2023

referendum

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.