Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Samospráva

Obecný úrad

Starosta obce:

 • Mgr. Marián Engel (SKS)
 • Ľubomír Pancurák (SKS)
 • Andrea Engeľová (SKS)
 • Cyril Cmár (SMER-SD)
 • František Engeľ (SKS)
 • Mgr. Zuzana Korupecká (SKS) 
 • Milan Lazor (SMER-SD)
 • Ján Sýkora (SMER-SD)

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov:

 • František Engeľ - predseda
 • Milan Lazor
 • Ľubomír Pancurák

Komisia na ochranu verejného poriadku a ekológie:

 • Ján Sýkora - predseda
 • Ľubomír Pancurák
 • Milan Lazor

Komisia finančná a komisia správy obecného majetku:

 • Andrea Engeľová - predseda
 • Ján Sýkora
 • Cyril Cmár

Komisia školská, kultúry a sociálna: 

 • Cyril Cmár - predseda
 • Mgr. Zuzana Korupecká
 • František Engeľ

Kontrolór obce:

 • doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.

Samospráva

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výročná správa

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Chodník a cesta k rómskej osade

Chodník projekt

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.