Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Prezidentské voľby 2024

VOĽBY prezidenta Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. januára 2024

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby prezidenta Slovenskej republiky a 

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

u r č u j e m

deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf 

Oznámenie o vytvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.pdf 

Organizačno-technická príprava volieb.pdf 

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie.pdf 

Delegovanie člena a náhradníka do OVK.pdf 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf 

Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23. marca 2024.pdf 

Samospráva

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Terénna sociálna práca v obci

TSP

 

Projekt Miestna občianska a preventívna služba

MOaPS

Enviromentálny fond - dotácia

Projekt


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.