Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.04.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

800,00 EUR

Hirekon, s r.o.

Obec Mirkovce

24.03.2021

Zmluva o dielo č. 2/2021

Zmluva o dielo č. 2/2021

500,00 EUR

Ing.Vladimír Kačmár-firma MC44

Obec Mirkovce

24.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Mirkovce

10.03.2021

Rámcová zmluva o zabezp. externého projektového manažmentu č. 20021P

Rámcová zmluva o zabezp. externého projektového ma

500,00 EUR

Novo Funding s. r. o.

Obec Mirkovce

03.03.2021

Zmluva o dielo 1/2021

Zmluva o dielo 1/2021

16 480,65 EUR

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

02.03.2021

Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID

Zmluva č. C318/2021

0,00 EUR

FECUPRAL s. r. o.

Obec Mirkovce

01.03.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35,00 EUR

KB PROTECT s. r. o.

Obec Mirkovce

26.02.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

990,00 EUR

PROROZVOJ, s. r. o.

Obec Mirkovce

22.02.2021

Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky

Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránk

59,88 EUR

Dobraobec s. r. o.

Obec Mirkovce

17.02.2021

Kúpna zmluva č. 28012021

Kúpna zmluva č. 28012021

35 209,20 EUR

GASTMA s. r. o.

Obec Mirkovce

17.02.2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

8 364,00 EUR

ALVEST MONT MIDDLE EAST, s.r.o

Obec Mirkovce

17.02.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35 796,00 EUR

Wenge s. r. o.

Obec Mirkovce

15.02.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 4

0,00 EUR

NATUR - PACK, a. s.

Obec Mirkovce

02.02.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

35 848,00 EUR

MVM Group, s. r. o.

Obec Mirkovce

02.02.2021

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

12 730,00 EUR

VÁHOPROJEKT, s.r.o.

Obec Mirkovce

28.01.2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 900,00 EUR

ABIZ s. r. o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad

Obec Mirkovce

26.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

100,00 EUR

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Obec Mirkovce

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Mirkovce

30.11.2020

Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

Dodatok č. 1

35 999,99 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

19.11.2020

Dohoda č. 20/37/010/189

Dohoda č. 20/37/010/189

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

19.11.2020

Dohoda č. 20/37/012/452

Dohoda č. 20/37/012/452

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

20.10.2020

Dohoda č. 20/37/012/223

Dohoda č. 20/37/012/223

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

15.10.2020

Dohoda č. 20/37/010/84

Dohoda č. 20/37/010/84

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

05.10.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

20 250,00 EUR

Márius Uhrin

Obec Mirkovce

05.10.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Milan Lazor

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: