Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Zmluvy

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 9. 2014

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A0664691

22,99 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

obchodná zmluva

93/07/01/140

0,00 EUR

KEO, s r.o.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1010655202

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

zmluva o pripojení

-

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

zmluva o pripojení

-

90,15 EUR

Presnet s r.o.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

úrazové poistenie

2123001992

54,04 EUR

Uniqa-poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

poistná zmluva

4417010775

5,33 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

poistná zmluva

416022855

169,20 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

poistná zmluva

416022856

218,03 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

29. 9. 2014

Poistná zmluva

1360578703

216,49 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

19. 9. 2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

-

732,00 EUR

Ján Feňák

Obec Mirkovce

27. 8. 2014

Zmluva o poskytovaní suchej stravy

-

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

14. 8. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočt. kapitoly Ministerstva

-

3,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja

Obec Mirkovce

3. 7. 2014

Zmluva o poskytovaní vybraných súborov z katastra

831-11-4711/2014

0,00 EUR

Geodetický a kartograf.ús

Obec Mirkovce

26. 6. 2014

Zmluva o užívaní poľovného revíru SOBRANA

-

10,06 EUR

Poľovnícke združenie Sobrana

Obec Mirkovce

28. 5. 2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

-

680,00 EUR

Hirekon, s r.o.

Obec Mirkovce

22. 5. 2014

Zmluva o poskytnutí práv na antivírusovú službu AVS

06/2014

93,32 EUR

MICRONIC a. s.

Obec Mirkovce

8. 4. 2014

Kúpna zmluva

002/2014/HA

45,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Mirkovce

8. 4. 2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

2/2014

65,23 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

7. 4. 2014

Zmluva o dielo č. 01/2014

01/2014

41,00 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

26. 2. 2014

Zmluva o združenej dodávke plynu

-

38,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

Obec Mirkovce

21. 2. 2014

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO

6577684053

40,61 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

17. 2. 2014

Zmluva č.1/2014 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ

1/2014

65,23 EUR

Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice

Obec Mirkovce

14. 11. 2013

Zmluva o poskytovaní suchej stravy

-

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

30. 9. 2013

Zmluva o pripojení

24ZVS 00006952143

62,50 EUR

Východoslovenská distribučná

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 251-275 z 284

Zverejňovanie

Voľby 2022

Voľby 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.