Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Zmluvy

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 6. 2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 02/2017

28 665,24 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

28. 4. 2017

Zmluva o dielo

Č. 3A-ZOD-0030417

22 530,50 EUR Dvadsaťdvatisícpäťstotridsaťeur

O.S.V.O. comp, a.s.

Obec Mirkovce

27. 4. 2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

800,00 EUR

Ing. Ema Šivecová

Obec Mirkovce

1. 4. 2017

Mandátna zmluva

MZ 013 0 - 2017

950,00 EUR

Ing. Karol Fábry

Obec Mirkovce

22. 3. 2017

Mandátna zmluva

MZ 009 0 -2017

1 480,00 EUR

Ing. Karol Fábry

Obec Mirkovce

10. 3. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

1/2017

260,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

10. 3. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

240,00 EUR

Top Spoločnosti s.r.o.

Obec Mirkovce

2. 3. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/2017

65,23 EUR

Mesto Košice

Obec Mirkovce

1. 3. 2017

Zmluva o dielo č. 01/2017

1/2017

19 987,65 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

9. 12. 2016

Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

1

1,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

9. 12. 2016

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

1

1,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

20. 10. 2016

Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru

Zmluva na výkon činností stavebného dozoru

4 600,00 EUR

Vincent Tomaščík

Obec Mirkovce

25. 8. 2016

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s verejným obstarávaním

Mandátna zmluva

1 670,00 EUR

STARK Consulting s.r.o.

Obec Mirkovce

25. 8. 2016

Zmluva o poskytovaní suchej stravy

2

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

7. 7. 2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

-

1,00 EUR

NATUR - PACK, a. s.

Obec Mirkovce

7. 7. 2016

Zmluva o dielo č. 01/2016

1/2016

20,00 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

6. 7. 2016

Zmluva o poskytovaní služieb externého manažmentu pre projekt

3/2016

5 340,00 EUR

VAHOPROJEKT s. r. o.

Obec Mirkovce

20. 6. 2016

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

NSWD-012-5-2016-SK

250,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

20. 6. 2016

Zmluva o dielo

NSWD-012-5-2016-SK

490,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

16. 6. 2016

Zmluva o dielo

D253/2016

11,00 EUR

KAMTEL, s. r. o.

Obec Mirkovce

9. 6. 2016

Darovacia zmluva

-

648,60 EUR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Obec Mirkovce

1. 6. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/2016

65,23 EUR

Mesto Košice

Obec Mirkovce

25. 5. 2016

Zmluva č. 1/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

1/2016

391,38 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

17. 5. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality

46/2016/OO

9,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

16. 5. 2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

-

700,00 EUR

Hirekon, s r.o.

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 201-225 z 284

Zverejňovanie

Voľby 2022

Voľby 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.