Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31. 1. 2024

DF2023/338

balík MS Office

317,40 EUR

Oto Nándraži

obec

31. 1. 2024

DF2023/337

čistiareň odpadových vôd

3 060,00 EUR

Ing. Vladimír Snopek -AQUATECH

obec

31. 1. 2024

DF2023/336

činnosť BOZP

192,00 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/335

zemný plyn

992,10 EUR

Východoslovenská energetika

obec

31. 1. 2024

DF2023/334

kybernetická bezpečnosť

105,00 EUR

KB PROTECT s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/333

náhradné kotúče na krájač

154,56 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/332

oprava chodníka pri MŠ

394,00 EUR

PARADA STAV s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/331

dopravné zrkadlo + dovoz

258,00 EUR

SIVEX, s.r.o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/330

káva Goriziana

98,04 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/329

poplatok za vyjadrenie

96,00 EUR

SPP - distribúcia, a. s.

obec

31. 1. 2024

DFE2023/028

potraviny ŠJ

1 719,63 EUR

Pekáreň Mirkovce, s r.o.

obec

31. 1. 2024

DFE2023/027

potraviny ŠJ

1 538,08 EUR

LUNYS, s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DFE2023/026

potraviny ŠJ

1 354,01 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

31. 1. 2024

DFE2023/025

potraviny ŠJ

551,57 EUR

Mäsiarstvo TONY

obec

31. 1. 2024

DF2023/328

oprava počítačov do prevádzky

182,40 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/327

systémová podpora na program URBIS

282,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/326

bedne na separovaný zber

43,68 EUR

KOSIT a. s.

obec

31. 1. 2024

DF2023/325

výkon zodpovednej osoby

46,80 EUR

osobnyudaj.sk, s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/324

stravné lístky

1 063,40 EUR

Doxx-stravné lístky

obec

31. 1. 2024

DF2023/323

krájač zeleniny

972,00 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/322

fólia zatavovacia

45,78 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/321

dovoz kameniva

86,40 EUR

MMG trade, s.r.o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/320

projekt k vodovodnej prípojke - Výdajňa

150,00 EUR

Vladimír Gajdoš

obec

31. 1. 2024

DF2023/319

betón - most za OcÚ

203,40 EUR

VEDOS, s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/318

projektová dokumentácia

1 500,00 EUR

Miroslav Leško - mi.les projekt

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 301-325 z 4526

Zverejňovanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.