Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
2. 3. 2023

DF2023/009

za telefóny + sim karta na rozhlas

77,53 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

2. 3. 2023

DF2023/008

výkon zodpovednej osoby

46,80 EUR

osobnyudaj.sk, s. r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/007

licencie URBIS

250,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/006

za internet

16,60 EUR

M. S. Profi, s. r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/005

riadenie IP modulu Florian

67,20 EUR

MK hlas, s.r.o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/004

kancelárske potreby

5,69 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/003

geodetické služby

150,00 EUR

Juraj Kalina - GEOPROJEKT

obec

2. 3. 2023

DF2023/002

školenie k informačnému systému

60,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

2. 3. 2023

DF2023/001

IT služby

25,00 EUR

Oto Nándraži

obec

17. 1. 2023

DF2022/519

za verejné osvetlenie

243,25 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/518

za verejné osvetlenie

197,39 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/517

prenájom bedne

43,68 EUR

KOSIT a. s.

obec

17. 1. 2023

DF2022/516

za energiu OcÚ

531,12 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/515

za telefóny

80,58 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

17. 1. 2023

DF2022/514

prenájom rohože

47,04 EUR

Lindstrom

obec

17. 1. 2023

DF2022/513

činnosť preventivára a BOZP

278,40 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/512

odhrňanie snehu

768,00 EUR

Despan, s.r.o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/511

energia za ZŠ

1 192,66 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/510

platba energia ZŠ

253,09 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/509

za energiu

636,10 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/508

potraviny ŠJ

279,28 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

17. 1. 2023

DF2022/507

potraviny ŠJ

507,51 EUR

Pekáreň Mirkovce, s r.o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/506

potraviny ŠJ

130,10 EUR

Mäsiarstvo TONY

obec

17. 1. 2023

DF2022/505

potraviny ŠJ

235,60 EUR

LUNYS, s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/504

vianočné menu

354,00 EUR

TIP - TOP

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 301-325 z 4169

Zverejňovanie

Voľby do NRSR 2023

voľby

Výročná správa obce

správa

                Výročná správa 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.