Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 11. 2022

DF2022/281

prepravné do Maďarska

650,00 EUR

Jozef Mihaľ - JASA

obec

9. 11. 2022

DF2022/280

chodník k MŠ

880,00 EUR

STAVBY DL s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/279

za služby kybernetickej bezpečnosti

105,00 EUR

KB PROTECT s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/278

služby ku kybernetickej bezpečnosti

105,00 EUR

KB PROTECT s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/277

služby ku kybernetickej bezpečnosti

105,00 EUR

KB PROTECT s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/276

oceľové zábradlie k vchodu MŠ

1 881,60 EUR

Ing. Vladimír Škvarek

obec

9. 11. 2022

DF2022/275

doplatok za čistiareň

850,00 EUR

Ing. Vladimír Snopek -AQUATECH

obec

9. 11. 2022

DF2022/274

stavebné práce - k projektu Chodník

9 928,37 EUR

Wall - E s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/273

licencia za program VO360

360,00 EUR

eSYST, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/272

za telefóny

79,97 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

9. 11. 2022

DF2022/271

za plyn MŠ

700,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

9. 11. 2022

DF2022/270

akreditovaný rozbor vody

117,00 EUR

Aqualive Technology, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/269

školenie Urbis pre Z

60,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/268

vytiahnutie žumpy

123,60 EUR

SUPER EXPRES s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/267

čistenie potrubia

182,40 EUR

MP KANAL, s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/266

za energiu - OcÚ

250,85 EUR

Východoslovenská energetika

obec

9. 11. 2022

DF2022/265

vývoz odpadu

696,90 EUR

KOSIT a. s.

obec

9. 11. 2022

DF2022/264

stienky skôlkove predeľovacie

888,00 EUR

INGEMA s. r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/263

špeciálny materiál pre DHZ

455,00 EUR

Požiarna ochrana Prešov

obec

9. 11. 2022

DF2022/262

verejné osvetlenie

87,04 EUR

Východoslovenská energetika

obec

9. 11. 2022

DF2022/261

verejné osvetlenie

83,21 EUR

Východoslovenská energetika

obec

9. 11. 2022

DF2022/260

konzultácia URBIS

60,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

9. 11. 2022

DF2022/259

za energiu - ZŠ

633,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

9. 11. 2022

DF2022/258

za elektrinu - Základná škola

673,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

9. 11. 2022

DF2022/257

za energiu

435,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 301-325 z 3922

Zverejňovanie

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.