Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.09.2014

Zmluva o výkone správy majetku obce

1060/20/2007

0,00 EUR

VVS

Obec Mirkovce

29.09.2014

nájomná zmluva

-

109,29 EUR

F-DACH, spol s r. o.

Obec Mirkovce

29.09.2014

zmluva o zabezpečení stravných lístkov

09K773095

4,00 EUR

Doxx-stravné lístky

Obec Mirkovce

29.09.2014

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A0664691

22,99 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Mirkovce

29.09.2014

obchodná zmluva

93/07/01/140

0,00 EUR

KEO, s r.o.

Obec Mirkovce

29.09.2014

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1010655202

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

29.09.2014

zmluva o pripojení

-

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

29.09.2014

zmluva o pripojení

-

90,15 EUR

Presnet s r.o.

Obec Mirkovce

29.09.2014

úrazové poistenie

2123001992

54,04 EUR

Uniqa-poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

29.09.2014

poistná zmluva

4417010775

5,33 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

29.09.2014

poistná zmluva

416022855

169,20 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

29.09.2014

poistná zmluva

416022856

218,03 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

29.09.2014

Poistná zmluva

1360578703

216,49 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

19.09.2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

-

732,00 EUR

Ján Feňák

Obec Mirkovce

27.08.2014

Zmluva o poskytovaní suchej stravy

-

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

14.08.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočt. kapitoly Ministerstva

-

3,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja

Obec Mirkovce

03.07.2014

Zmluva o poskytovaní vybraných súborov z katastra

831-11-4711/2014

0,00 EUR

Geodetický a kartograf.ús

Obec Mirkovce

26.06.2014

Zmluva o užívaní poľovného revíru SOBRANA

-

10,06 EUR

Poľovnícke združenie Sobrana

Obec Mirkovce

28.05.2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

-

680,00 EUR

Hirekon, s r.o.

Obec Mirkovce

22.05.2014

Zmluva o poskytnutí práv na antivírusovú službu AVS

06/2014

93,32 EUR

MICRONIC a. s.

Obec Mirkovce

08.04.2014

Kúpna zmluva

002/2014/HA

45,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Mirkovce

08.04.2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

2/2014

65,23 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

07.04.2014

Zmluva o dielo č. 01/2014

01/2014

41,00 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

26.02.2014

Zmluva o združenej dodávke plynu

-

38,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

Obec Mirkovce

21.02.2014

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO

6577684053

40,61 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: