Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.08.2017

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Mirkovce

10.08.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní suchej stravy

3

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

08.08.2017

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok k zmluve

24,11 EUR

Obec Mirkovce

innogy Slovensko, s. r. o.

20.07.2017

Zmluva o dielo - Sanácia skládok

Zmluva o dielo

59 055,00 EUR

C & F ALL FOR FINANCIAL, s.r.o.

Obec Mirkovce

19.07.2017

Zmluva o dielo

1/17

2 000,00 EUR

XENON s.r.o.

Obec Mirkovce

12.07.2017

Zmluva o dielo

03/06/2017

3 244,68 EUR

Jozef Fejerčák - FEJPOL

Obec Mirkovce

26.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37800

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Mirkovce

22.06.2017

Zmluva o poskytnutí vzdelávacích a IT služieb

Zmluva

237,00 EUR

SMILES SK s.r.o.

Obec Mirkovce

09.06.2017

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2017/000598-001

viď zmluva

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

01.06.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 02/2017

28 665,24 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

28.04.2017

Zmluva o dielo

Č. 3A-ZOD-0030417

22 530,50 EUR Dvadsaťdvatisícpäťstotridsaťeur

O.S.V.O. comp, a.s.

Obec Mirkovce

27.04.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

800,00 EUR

Ing. Ema Šivecová

Obec Mirkovce

01.04.2017

Mandátna zmluva

MZ 013 0 - 2017

950,00 EUR

Ing. Karol Fábry

Obec Mirkovce

22.03.2017

Mandátna zmluva

MZ 009 0 -2017

1 480,00 EUR

Ing. Karol Fábry

Obec Mirkovce

10.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

1/2017

260,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

10.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

240,00 EUR

Top Spoločnosti s.r.o.

Obec Mirkovce

02.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/2017

65,23 EUR

Mesto Košice

Obec Mirkovce

01.03.2017

Zmluva o dielo č. 01/2017

1/2017

19 987,65 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

09.12.2016

Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

1

1,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

09.12.2016

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

1

1,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

20.10.2016

Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru

Zmluva na výkon činností stavebného dozoru

4 600,00 EUR

Vincent Tomaščík

Obec Mirkovce

25.08.2016

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s verejným obstarávaním

Mandátna zmluva

1 670,00 EUR

STARK Consulting s.r.o.

Obec Mirkovce

25.08.2016

Zmluva o poskytovaní suchej stravy

2

1,00 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

07.07.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

-

1,00 EUR

NATUR - PACK, a. s.

Obec Mirkovce

07.07.2016

Zmluva o dielo č. 01/2016

1/2016

20,00 EUR

Miroslav Chovanec

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: