Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Vnútorné normy obce

Organizačný poriadok obecného úradu

Organizačný poriadok obecného úradu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,45 kB

Štatút obce Mirkovce

Štatút obce Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,68 kB

Zásady na ochranu majetku obce

Zásady na ochranu majetku obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,07 kB

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Zásady odmeňovania poslancov OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,49 kB

Zásady hospodárenia s peňažným fondom obce

Zásady hospodárenia s peňažným fondom obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB

Zásady finančnej kontroly v obci Mirkovce

Zásady finančnej kontroly v obci Mirkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,04 kB

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 390,8 kB

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,69 kB

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,56 kB

Zásady obehu účtovných dokladoch v podmienkach obce

Zásady obehu účtovných dokladoch v podmienkach obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,05 kB

Zásady obce Mirkovce pri vybavovaní žiadostí a podnetov

Zásady obce Mirkovce pri vybavovaní žiadostí a podnetov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,62 kB

Rokovací poriadok komisie OZ

Rokovací poriadok komisie OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,89 kB

Rokovací poriadok obecnej rady

Rokovací poriadok obecnej rady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,24 kB

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,78 kB

Organizačný poriadok obecného úradu 2

Organizačný poriadok obecného úradu 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,45 kB

Pracovný poriadok obce

Pracovný poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,65 kB

Poriadok odmeňovania

Poriadok odmeňovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,23 kB

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,19 kB

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a učtovaní majetku

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a učtovaní majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,96 kB

Vnútorný predpis pre vedenia pokladnice

Vnútorný predpis pre vedenia pokladnice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 952,77 kB
Zobrazené 1-20 z 32

Obec

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Terénna sociálna práca v obci

TSP

 

Projekt Miestna občianska a preventívna služba

MOaPS

Enviromentálny fond - dotácia

Projekt


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.