Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 7. 2016

2016000019

829,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

27. 7. 2016

2016000018

34,00 EUR

Presnet s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000017

39,60 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000016

412,63 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000015

142,00 EUR

Železiarstvo

obec

27. 7. 2016

2016000014

213,67 EUR

O.S.V.O.comp. s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000013

1 380,00 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

27. 7. 2016

2016000012

186,00 EUR

Národné informačné stredi

obec

27. 7. 2016

2016000011

319,12 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

obec

27. 7. 2016

2016000010

14,40 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000009

96,58 EUR

Blichár Prešov, s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000008

181,90 EUR

Železiarstvo

obec

27. 7. 2016

2016000007

34,08 EUR

Exo technologies, spol. s

obec

27. 7. 2016

2016000006

1 408,89 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000005

8 450,00 EUR

ALVEST MONT MIDDLE EAST, s.r.o

obec

27. 7. 2016

2016000004

42,33 EUR

Presnet s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000003

47,82 EUR

Presnet s r.o.

obec

27. 7. 2016

2016000002

53,03 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2016000001

38,10 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 4151-4169 z 4169

Zverejňovanie

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

                Výročná správa 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.