Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.09.2021

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Mirkovce

16.09.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

75 101,67 EUR

ROSTON s. r. o.

Obec Mirkovce

08.09.2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 320,00 EUR

MANOVA s. r. o.

Obec Mirkovce

02.09.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A17832417

20,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Mirkovce

11.08.2021

Zmluva o dielo č. 4/2021

Zmluva o dielo č. 4/2021

11 026,02 EUR

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

06.08.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb

1,30 EUR

Obec Mirkovce

Cmarová Ľudmila

04.08.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

77,97 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

01.07.2021

Poistná zmluva

5190055995

189,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

24.06.2021

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

Dohoda č. 21/37/054/58

10 760,40 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

10.06.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

300,37 EUR

Ladislav Balog

Obec Mirkovce

04.06.2021

Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 1/2021

50,00 EUR

Mesto Košice

Obec Mirkovce

28.05.2021

Poistná zmluva

3619402518

50,30 EUR

Kooperatíva poisťovňa , a.s.

Obec Mirkovce

26.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/2021

100,00 EUR

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Mirkovce

24.05.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

ZK01/VK/13/04/002

6,64 EUR

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Mirkovce

19.05.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

443 632,98 EUR

MION BUILDING COMPANY s. r. o.

Obec Mirkovce

14.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Zmluva č. 321 0888

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Mirkovce

27.04.2021

Zmluva o dielo č. 3/2021

Zmluva o dielo č. 3/2021

62 678,54 EUR

FEDAN s. r. o.

Obec Mirkovce

23.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

10,80 EUR

MK hlas, s.r.o.

Obec Mirkovce

19.04.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná

Obec Mirkovce

13.04.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

800,00 EUR

Hirekon, s r.o.

Obec Mirkovce

24.03.2021

Zmluva o dielo č. 2/2021

Zmluva o dielo č. 2/2021

500,00 EUR

Ing.Vladimír Kačmár-firma MC44

Obec Mirkovce

24.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Mirkovce

10.03.2021

Rámcová zmluva o zabezp. externého projektového manažmentu č. 20021P

Rámcová zmluva o zabezp. externého projektového ma

500,00 EUR

Novo Funding s. r. o.

Obec Mirkovce

03.03.2021

Zmluva o dielo 1/2021

Zmluva o dielo 1/2021

16 480,65 EUR

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

02.03.2021

Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID

Zmluva č. C318/2021

0,00 EUR

FECUPRAL s. r. o.

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: