Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Zmluvy

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 3. 2022

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení

216,36 EUR

SPP - distribúcia, a. s.

Obec Mirkovce

23. 3. 2022

Dodatok č. 5

Dodatok č. 5

14 574,12 EUR

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Obec Mirkovce

23. 3. 2022

Dodatok č. 4

Dodatok č. 4

11 079,96 EUR

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Obec Mirkovce

18. 3. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

0,00 EUR

KOSIT a. s.

Obec Mirkovce

11. 3. 2022

Zmluva o združenej dodávke plynu

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Neuvedené

innogy Slovensko, s. r. o.

Obec Mirkovce

28. 2. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 1/2022

8 949,72 EUR

PROFIL INVEST 11 s. r. o.

Obec Mirkovce

15. 2. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 3

0,00 EUR

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Obec Mirkovce

25. 1. 2022

Zmluva o dielo č. 02/2022

Zmluva o dielo č. 02/2022

6 850,00 EUR

Ing.arch.ViktorMalinovský

Obec Mirkovce

21. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

800,00 EUR

Ing. Janka Hirjáková

Obec Mirkovce

7. 1. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2

0,00 EUR

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Obec Mirkovce

29. 12. 2021

Rámcová zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu

20021P

250,00 EUR

Novo Funding s. r. o.

Obec Mirkovce

22. 12. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

516,00 EUR

Ladislav Balog

Obec Mirkovce

16. 12. 2021

Zamestnávateľská zmluva

00327484PO2308

Neuvedené

NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a.s.

Obec Mirkovce

13. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 4/2021

Dodatok č. 1

1 879,71 EUR

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

29. 11. 2021

Kúpna zmluva 2/2021

Kúpna zmluva 2/2021

200,00 EUR

Mgr. Martin Bednár

Obec Mirkovce

25. 11. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

Obec Mirkovce

22. 11. 2021

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

21K990092

0,00 EUR

Doxx-stravné lístky

Obec Mirkovce

27. 10. 2021

Kúpna zmluva 1/2021

Kúpna zmluva 1/2021

637,50 EUR

Viliam VELČEK

Obec Mirkovce

20. 10. 2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

Neuvedené

L + H KOM s. r. o.

Obec Mirkovce

13. 10. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Mgr. Marián Engel, Ján Begáni, Jozef Čonka

Obec Mirkovce

8. 10. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

100,00 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

Obec Mirkovce

20. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

19,99 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

16. 9. 2021

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Mirkovce

16. 9. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

75 101,67 EUR

ROSTON s. r. o.

Obec Mirkovce

8. 9. 2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 320,00 EUR

MANOVA s. r. o.

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 284

Zverejňovanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.